Thủ tục đính chính tên gọi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #554926 14/08/2020

  Caothikimdung1001
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/08/2020
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 1625
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Thủ tục đính chính tên gọi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Trong trường hợp này, cần xác định tên trong CMND hay tên trong GCNQSDĐ là đúng. Tên chính xác được ghi trên Giấy khai sinh.

   Sau khi kiểm tra giấy khai sinh của bạn sẽ có hai trường hợp:

  Trường hợp thứ nhất: Tên trên chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu  là tên sai: Bạn phải làm thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân và đính chính tên trên sổ hộ khẩu.

  Trường hợp thứ hai: Tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  là tên sai: Bạn phải làm thủ tục đính chính thông tin về tên gọi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp.

  Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều  86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai:

  Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.”

   
  1329 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận