Thủ tục đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu

Chủ đề   RSS   
 • #605295 08/09/2023

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (380)
  Số điểm: 3118
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Thủ tục đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu

  Đăng ký dự thi thẩm định giá cần điều kiện gì? Quy định về thủ tục đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu mới nhất. 

  1. Điều kiện đăng ký dự thi thẩm định giá lần đầu

  Tại Điều 4 Thông tư 46/2014/TT-BTC và Khoản 1 Điều 1 Thông tư 43/2023/TT-BTC quy định Công dân Việt Nam đăng ký dự thi thẩm định viên về giá phải có đủ các điều kiện sau:  

  - Có năng lực hành vi dân sự, có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết, trung thực, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

  - Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá, kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật do các tổ chức đào tạo hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

  - Có thời gian công tác thực tế từ 36 tháng trở lên tính từ ngày có bằng tốt nghiệp đại học đến ngày cuối của hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo chuyên ngành quy định tại khoản 2 Điều này.

  - Có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá còn thời hạn do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp theo quy định của Bộ Tài chính, trừ các trường hợp sau:

  + Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học trong nước hoặc nước ngoài về chuyên ngành vật giá, thẩm định giá;

  + Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật và đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thẩm định giá.

  - Người đăng ký dự thi lần đầu phải đăng ký dự thi tối thiểu 03/05 môn thi chuyên ngành quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư 46/2014/TT-BTC.

  2. Thủ tục đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu 

  Thủ tục đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với công dân Việt Nam mới nhất được quy định tại Quyết định 1893/QĐ-BTC 2023 như sau:

  Trình tự thực hiện:

  - Thí sinh nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký dự thi tới Văn phòng Hội đồng thi (Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính), nộp phí dự thi theo quy định tại Điều 5 Thông tư 46/2014/TT-BTC.

  - Văn phòng Hội đồng thi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, lập Phiếu xác nhận đã nộp đầy đủ hồ sơ và lập phiếu thu đã nộp phí dự thi theo quy định.

  Hồ sơ đăng ký dự thi:

  - Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh mẫu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi theo mẫu quy định tại phụ lục số 02a ban hành kèm theo theo Thông tư 46/2014/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 43/2023/TT-BTC.

  - Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm việc tại cơ quan, đơn vị theo chuyên ngành quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 46/2014/TT-BTC có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác định của cơ quan, đơn vị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02b ban hành kèm theo Thông tư 46/2014/TT-BTC.

  - Sơ yếu lý lịch được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 43/2023/TT-BTC ngày 27/6/2023.

  - Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

  - Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 46/2014/TT-BTC.

  - Bản sao có chứng thực chứng chỉ quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 46/2014/TT-BTC.

  - 03 (ba) ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 03 (ba) phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

  - Phiếu thu phí dự thi.

  Số lượng: 01 bộ.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu xác nhận đã nộp đầy đủ hồ sơ và phiếu thu đã nộp phí dự thi.

  Phí, Lệ phí: Phí dự thi thu bằng đồng Việt Nam và được nộp trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng thi hoặc chuyển khoản tại ngân hàng theo thông báo của Hội đồng thi cho từng kỳ thi (nếu có). Mức thu phí dự thi theo quy định của Bộ Tài chính. Hội đồng thi chịu trách nhiệm thông báo mức phí dự thi cho từng kỳ thi.

  Như vậy, công dân Việt Nam đáp ứng đủ kiện theo quy định pháp luật thì nộp hồ sơ thi đến Văn phòng Hội đồng thi Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính để đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối. 

  Lưu ý đối với hồ sơ dự thi hiện hành từ ngày 27/6/2023 đã có một số thay đổi, theo đó, phiếu đăng ký dự thi quy định tại phụ lục số 2a, Thông tư 46/2014/TT-BTC, bỏ mục “Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị hoặc của UBND phường, xã nơi cư trú (ký, họ tên, đóng dấu)” và bỏ “đóng dấu giáp lai” đối với ảnh 4x6cm, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 43/2023/TT-BTC và phụ lục số 2b, Thông tư 46/2014/TT-BTC.

   
  213 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận