Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích

Chủ đề   RSS   
 • #503372 27/09/2018

  Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích

  Xin tư vấn! Năm 1981 có quyết định của UBND huyện A giao cho UBND xã lập thủ tục đề nghị thu hồi 14.000m2 đất để quản lý. Từ thời điểm ban hành quyết định xã không thực hiện đề nghị thu hồi để quản lý, để dân tự chiếm cất nhà ở cho đến nay. Hiện nay còn lại khoảng 7.000m2 trong 14.000m2 nói trên. Năm 1993 xã xin chủ trương của huyện vận động người dân góp tiền xây dựng chợ tiêu thụ nông sản, phân lô cho người dân tạm sử dụng mua bán từ năm 1993 cho đến nay diện tích khoản 7000m2 . Năm 2017 có cuộc thanh tra đất công ích của xã và kết luận giao cho UBND xã hiện nay lập thủ tục quản lý 7.000m2 nói trên.( Xã hiện tại không còn chứng từ chứng minh 7000m2 đất đó là đất quỷ của xã quản lý). Năm 2018 có chủ trương chỉnh trang hoặc xây dựng mới chợ hiện tại( trong 7000m2 nói trên), xã vận động người dân đang sử dụng lô được giao tạm sử dụng giao trả lại mặt bằng từ năm 1993-2018 để xã kêu gọi nhà đầu tư tiến hành chỉnh trang hoặc xây dựng mới nhưng người dân không đồng ý, yêu cầu bồi thường theo ý người dân thì người dân mới đồng ý. ( có 78 hộ đang sử dụng, 38 hộ đồng ý giao lại cho xã, 40 hộ yêu cầu bồi thường).
  Xin cho hỏi?
  1/ Hiện tại UBND xã muốn muốn lập hồ sơ quản lý 7000m2 nói trên thì có được hay không. Nếu đúng thì áp dụng theo văn bản nào và ngược lại. Xin chỉ rõ điều khoản quy định.
  2/ UBND xã đề nghị UBND huyện thu hồi 7000m2 nói trên giao cho UBND xã quản lý có được hay không? Xin chỉ rõ điều khoản quy định.
   
  1361 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận