Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH: Mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng áp dụng từ 01/7/2023

Chủ đề   RSS   
 • #603985 13/07/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2141)
  Số điểm: 74886
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH: Mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng áp dụng từ 01/7/2023

  Ngày 29/6/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. 

  Trước đó, ngày 12/7/2023, tại phiên họp thường trực Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đề nghị Bộ LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương phối hợp, ban hành hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP ngay trong tháng 8/2023.

  Cụ thể, tại kỳ lĩnh tháng 7/2023, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng vẫn chưa nhận được mức lương hưu, trợ cấp theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP mà vẫn nhận mức lương hưu, trợ cấp cũ. 

  Vậy nên, để bảo đảm chế độ, chính sách cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, cần có hướng dẫn điều chỉnh cụ thể nhằm thực hiện chi trả  mức lương, trợ cấp mới; chi trả số tiền chênh lệch tăng thêm của kỳ lĩnh tháng 7/2023 theo quy định của Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

  Đến ngày 29/6/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.  

  Theo đó, tại Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2023 như sau:

  - Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP. Cụ thể: 

  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2023

  =

  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2023

  x 1,125

  - Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2023

  =

  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2023

  x 1,208

  - Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2.700.000 đồng/tháng:

  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh

  =

  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi được điều chỉnh theo quy định khoản 1 Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH

  +

  300.000 đồng/tháng

  - Đối với người có mức lương hưu, trợ bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/tháng:

  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh

  =  3.000.000 đồng/tháng

  Xem chi tiết tại Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 14/8/2023. Các quy định tại Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH được thực hiện từ ngày 01/7/2023.

   
  1116 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (14/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận