Thông tư 01/2023/TT-BCT: Bãi bỏ hàng loạt các quy định liên quan đến dự án điện gió

Chủ đề   RSS   
 • #597497 28/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 01/2023/TT-BCT: Bãi bỏ hàng loạt các quy định liên quan đến dự án điện gió

  Ngày 19/01/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 01/2023/TT-BCT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT và Thông tư 18/2020/TT-BCT về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.
   
  Theo đó, Thông tư sẽ bãi bỏ hàng loạt các quy định liên đến phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời như sau:
   
  thong-tu-01-2023-tt-bct-bai-bo-hang-loat-cac-quy-dinh-lien-quan-den-du-an-dien-gio
   
  (1) Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT
   
  - Bãi bỏ khoản 3 Điều 3.
   
  - Bãi bỏ Điều 4, Điều 7.
   
  - Bãi bỏ khoản 2 Điều 9.
   
  - Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 17.
   
  - Bãi bỏ một phần của Phụ lục 2 Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện gió ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BCT:
   
  + Bãi bỏ nội dung sau đây tại khoản 2 Điều 2:
   
  Đối với dự án có ngày vận hành thương mại kể từ ngày 01/11/2018 đến trước ngày 01/11/2021.
   
  2.1. Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ dự án điện gió nối lưới với giá mua điện tại điểm giao nhận điện theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Quyết định 39/2018/QĐ-TTg đối với phần Nhà máy điện vận hành thương mại trước ngày 01/11/2021. 
   
  Đối với phần Nhà máy điện có ngày vận hành thương mại kể từ ngày 01/11/2021 (nếu có), giá mua điện sẽ được hai Bên xem xét đưa vào Hợp đồng mua bán điện sau khi có hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cơ chế giá điện cho giai đoạn này.
   
  Giá mua điện quy định tại Mục a) được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại của một phần hoặc toàn bộ nhà máy (tùy thuộc vào ngày vận hành thương mại của một phần hoặc toàn bộ nhà máy được xác định theo quy định tại Quyết định 39/2018/QĐ-TTg ; khoản 9, Điều 1 và Điều 4 của Hợp đồng này).
   
  2.2. Dự án đã vận hành phát điện trước ngày 01/11/2018 được ký lại Hợp đồng mua bán điện với Bên mua điện để được áp dụng giá mua điện tại điểm giao nhận điện theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Quyết định 39/2018/QĐ-TTg kể từ ngày 01/11/2018 đến hết thời hạn còn lại của Hợp đồng mua bán điện đã ký.
   
  - Bãi bỏ nội dung sau đây tại Phụ lục E:
   
  Hàng tháng Bên mua điện thanh toán cho Bên bán điện toàn bộ lượng điện năng mua bán trong tháng theo giá điện quy định tại khoản 2 Điều 2 theo công thức sau:
   
  Q = k*F*Ag*(1+t)
   
  Trong đó:
   
  - Q là tổng tiền điện thanh toán của Bên mua điện cho Bên bán điện (đồng).
   
  - F là tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày Bên bán xuất hóa đơn thanh toán (đồng/USD).
   
  - t là thuế suất thuế giá trị gia tăng (%).
   
  - k là 0,085 (đối với dự án điện gió trong đất liền) hoặc 0,098 (đối với dự án điện gió trên biển), là hệ số điều chỉnh giá mua điện theo biến động của tỷ giá đồng/USD tương ứng 8,5 UScents/kWh hoặc 9,8 UScents/kWh theo quy định tại Quyết định 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam và Quyết định 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 sửa đổi Quyết định 37/2011/QĐ-TTg.
   
  - Ag là điện năng mua bán hàng tháng (kWh), trong đó, trường hợp nhà máy điện không có tua bin chạy thử nghiệm thu, điện năng mua bán hàng tháng được xác định là sản lượng điện năng giao lên lưới tại điểm giao nhận trong tháng thanh toán. Trường hợp nhà máy điện có tua bin chạy thử nghiệm thì điện năng mua bán hàng tháng được xác định như sau:
   
  Ag = AG - ATN
   
  + AG: Sản lượng điện năng thực giao lên lưới tại điểm giao nhận điện trong tháng thanh toán.
   
  + ATN: Sản lượng điện năng chạy thử của các tua bin trong tháng thanh toán, được xác định như sau:
   
  ATN = Pdm x C x Th x G
   
  + Pdm: Công suất định mức của 01 tua bin.
   
  + C: Số tuabin chạy thử nghiệm trong tháng.
   
  + Th: Số giờ chạy thử nghiệm trong tháng của 01 tuabin.
   
  + G: Hệ số công suất tua bin trong tháng thanh toán, được tính trên cơ sở bình quân của toàn bộ các tua bin có phát điện thử nghiệm trong tháng.”.
   
  (2) Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2020/TT-BCT
   
  - Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 4.
   
  - Bãi bỏ cụm từ “Giá mua bán điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.” tại điểm a khoản 1 Điều 5.
   
  - Bãi bỏ cụm từ “(không quá 01 MW và 1,25 MWp)” tại điểm a khoản 2 Điều 5.
   
  - Bãi bỏ một phần của Phụ lục 1 Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời nối lưới ban hành kèm theo Thông tư 18/2020/TT-BCT:
   
  + Bãi bỏ điểm a, điểm b và điểm d khoản 2 Điều 2.
   
  + Bãi bỏ cụm từ “và chấm dứt sau 20 (hai mươi) năm kể từ Ngày vận hành thương mại.” tại Điều 6.
   
  + Bãi bỏ từ “2020” tại các Phụ lục A, B, C, D, E và G.
   
  - Bãi bỏ khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Phụ lục 2 Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho Hệ thống điện mặt trời mái nhà ban hành kèm theo Thông tư 18/2020/TT-BCT.
   
  Xem thêm Thông tư 01/2023/TT-BCT có hiệu lực  ngày 19/01/2023 bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT và Thông tư 18/2020/TT-BCT.
   
  931 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598157   31/01/2023

  Thông tư 01/2023/TT-BCT: Bãi bỏ hàng loạt các quy định liên quan đến dự án điện gió

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Hiện nay, Điện gió là một trong những nguồn năng lượng có sức cạnh tranh nhất toàn cầu và là một trong những ngành phát triển nhanh nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng hai chữ số trong suốt 15 năm qua. Những lợi ích về mặt kinh tế - xã hội mà điện gió mang lại đang trở thành động lực chính thúc đẩy sự phát triển của ngành này ở ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh những lợi ích kinh tế trực tiếp, góp phần tạo việc làm và phát triển công nghiệp, năng lượng gió còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính.

   
  Báo quản trị |