Thời hiệu thi hành các bản án

Chủ đề   RSS   
 • #493926 11/06/2018

  chiakinguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/06/2016
  Tổng số bài viết (208)
  Số điểm: 4134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 264 lần


  Thời hiệu thi hành các bản án

  Tùy theo bản án đó là bản án hình sự, dân sự, mà thời hiệu thi hành các bản án khác nhau. Thời hiệu thi hành các bản án được tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

  Đối với bản án hình sự:

  Trong trường hợp cá nhân phạm tội, thời hiệu thi hành bản án hình sự như sau:

  - 05 năm đối với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc xử phạt tù từ 03 năm trở xuống;

  - 10 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 03 năm đến 15 năm;

  - 15 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 15 năm đến 30 năm;

  - 20 năm đối với các trường hợp xử phạt tù chung thân hoặc tử hình.

  Trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm tội, thời hiệu thi hành bản án hình sự là 05 năm.

  Lưu ý: Nếu trong thời hạn quy định trên, người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết án lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì thời hiệu tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

  Trong thời hạn nêu trên, người bị kết án cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ.

  Đối với bản án dân sự:

  Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

  Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

  Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

  Lưu ý: Thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án

  Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.

   
  1601 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận