Thời hạn gửi hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại là bao lâu?

Chủ đề   RSS   
 • #597916 30/01/2023

  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Thời hạn gửi hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại là bao lâu?

  Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP liên quan đến thông báo hoạt động khuyến mại như sau:
   
  "Điều 17. Thông báo hoạt động khuyến mại
  1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này. Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến)..."
   
  Như vậy, hồ sơ phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại. Căn cứ xác định dựa trên một trong các yếu tố sau:
  - Ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện;
  - Ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp;
  - Thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử;
  - Ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).
   
  1788 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598304   31/01/2023

  Thời hạn gửi hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại là bao lâu?

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Mục đích chính là để thực hiện thúc đẩy người tiêu dùng, người sử dụng dịch vụ tăng nhu cầu mua và sử dụng dịch vụ. Việc thực hiện thông báo chương trình khuyến mại là việc mà doanh nghiệp phải thực hiện thông báo tới cơ quan quản lý để cơ quan nhà nước biết về nội dung và chương trình khuyến mại này.

   
  Báo quản trị |