Thời điểm tính chậm nộp tiền phạt hành chính khi được nộp nhiều lần

Chủ đề   RSS   
 • #606523 01/11/2023

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1955)
  Số điểm: 12993
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 249 lần


  Thời điểm tính chậm nộp tiền phạt hành chính khi được nộp nhiều lần

  Tình huống đặt ra là khi cá nhân có quyết định nộp phạt vi phạm hành chính nhiều lần thì sau bao lâu khi người vi phạm không nộp phạt, cơ quan nhà nước sẽ tiến hành tính tiền chậm nộp dựa theo số tiền không nộp đó? Quy định nào đang điều chỉnh vấn đề này?
   
  Điều kiện nộp phạt vi phạm hành chính nhiều lần
   
  Liên quan vấn đề này, theo quy định tại Điều 79 Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành có nêu về các điều kiện áp dụng hình thức nộp tiền phạt nhiều lần như sau:
   
  - Bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 150.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức;
   
  - Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế. Đơn đề nghị của tổ chức phải được Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế.
   
  Bên cạnh đó, thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần. Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt. Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản.
   
  Ngoài ra, trong Mẫu MQĐ05 Quyết định nộp tiền phạt nhiều lần ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng nêu rõ hết thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, mà người vi phạm không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Theo đó, khi hết thời hạn trong Quyết định mà không nộp phạt thì sẽ bị cưỡng chế theo Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
   
  Thời điểm tính tiền chậm nộp xử phạt vi phạm hành chính
   
  Đối với nội dung này, tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có nêu:
   
  - Quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều 68 và khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.
   
  - Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.
   
  Theo đó, hạn cuối nộp sẽ dựa vào Quyết định mẫu 05 đề cập ở trên. Sau khi hết hạn cuối trong Quyết định thì cứ mỗi ngày chậm nộp phạt sau thời hạn trong Quyết định mẫu 05 đó, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.
   
  Lưu ý là tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 18/2023/TT-BTC có nêu các trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính như sau:
   
  - Trong thời hạn được hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
   
  - Trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần.
   
  102 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận