Thí sinh tự do thi tốt nghiệp Trung học phổ thông có được cộng điểm ưu tiên không?

Chủ đề   RSS   
 • #604528 04/08/2023

  Thí sinh tự do thi tốt nghiệp Trung học phổ thông có được cộng điểm ưu tiên không?

  Quy chế thi dành cho thí sinh tự do sẽ luôn có khác biệt so với thí sinh chưa thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, như vậy, thí sinh tự do có được cộng điểm ưu tiên khi thi lại không?

  Thí sinh tự do thi tốt nghiệp Trung học phổ thông là ai?

  Quyết định 1161/QĐ-BGDĐT năm 2018 có quy định:

  Người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp; các đối tượng khác được Bộ GDĐT cho phép dự thi (sau đây gọi chung là thí sinh tự do) đăng ký tại địa điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. (…)”

  Như vậy, thí sinh tự do bao gồm các đối tượng: 

  - Người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc Người đã học hết chương trình THPT, đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; 

  - Người đã tốt nghiệp THPT; 

  - Người đã tốt nghiệp trung cấp; 

  - Các đối tượng khác được Bộ GDĐT cho phép dự thi.

  Thí sinh tự do thi tốt nghiệp Trung học phổ thông có được cộng điểm ưu tiên không?

  Hiện quy chế tuyển sinh đại học tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT không loại trừ đối tượng dự thi là thí sinh tự do ra khỏi đối tượng được cộng điểm ưu tiên nên thí sinh tự do vẫn được cộng điểm trong trường hợp thi lại nếu thuộc đối tượng được cộng.

  Ví dụ: Anh A là người dân tộc Mường ở Kiên Giang thì có được cộng điểm ưu tiên như thế nào?

  Vì anh A đã là dân tộc Mường -  là dân tộc thiểu số - nên anh có thể được cộng điểm ưu tiên theo một trong hai đối tượng sau:

  + Nhóm UT1 - 01 - Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học THPT hoặc trung cấp trên 18 tháng tại Khu vực 1 hoặc

  + Nhóm UT2 - 06 - Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01.

  Để xác định anh A có được cộng điểm ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng là UT1 - 01 hay không, cần xác định anh có nơi thường trú trong thời gian học Trung học phổ thông hoặc trung cấp trên 18 tháng tại Khu vực 1 hay không, 

  Theo Thông tư 08/2022/TT-BGĐT có quy định:

  Khu vực 1 (KV1) -Các xã khu vực I, II, III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

  Anh A có thể tra cứu các xã nào thuộc khu vực được xác định là KV1 tại bài viết sau: Tổng hợp văn bản làm căn cứ để xác định khu vực ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2023

  => Anh vào các văn bản quy định các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi để tìm xã của mình;

  Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc tỉnh Kiên Giang anh xem tại văn bản: Quyết định 2311/QĐ-TTg công nhận xã đảo thuộc Kiên Giang 2015

  Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã An toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 của Kiên Giang anh xem tại văn bản:

  Quyết định 164/QĐ-TTg 2021 công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang

  Về nơi đăng ký dự thi của thí sinh tự do

  Theo Quyết định 1161/QĐ-BGDĐT năm 2018 có quy định:

  "PHẦN II.

  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  I. Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh

  1. Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

  1.1. Trình tự thực hiện

  a) Nộp hồ sơ:

  ...

  - Người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp; các đối tượng khác được Bộ GDĐT cho phép dự thi (sau đây gọi chung là thí sinh tự do) đăng ký tại địa điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Đơn vị nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

  ..."

  Thí sinh tự do sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi qua nhà trường hoặc đăng ký dự thi trực tuyến, trong trường hợp thí sinh tự do nộp hồ sơ đăng ký dự thi ở đâu thì không có văn bản nói rõ mà chỉ nói đăng ký địa điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Trong trường hợp này, thí sinh tự do cần liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo nơi mình đang sinh sống để được hướng dẫn thêm.

   

   
  1551 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận