Thành viên phải góp đủ vốn điều lệ cho hợp tác xã trong thời hạn bao lâu?

Chủ đề   RSS   
 • #593368 31/10/2022

  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Thành viên phải góp đủ vốn điều lệ cho hợp tác xã trong thời hạn bao lâu?

  Thời hạn góp vốn điều lệ rất quan trọng, việc góp đủ, thiếu, hay quá thời hạn có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thành viên góp vốn. Hiện nay, tại Việt Nam có rất nhiều hợp tác xã, số lượng cũng không ngừng tăng lên. Khi thành viên thành lập hoặc gia nhập hợp tác xã cũng cần phải chú ý về thời hạn góp vốn điều lệ của mình. Vậy hợp tác xã thành lập được cấp giấy chứng nhận đăng ký thì thành viên phải góp đủ vốn trong thời hạn bao lâu?

  Căn cứ Điều 17 Luật hợp tác xã 2012 quy định góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp như sau:

  1. Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

  2. Đối với liên hiệp hợp tác xã, vốn góp của hợp tác xã thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 30% vốn điều lệ của liên hiệp hợp tác xã.

  3. Thời hạn, hình thức và mức góp vốn điều lệ theo quy định của điều lệ, nhưng thời hạn góp đủ vốn không vượt quá 06 tháng, kể từ ngày hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp.

  4. Khi góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cấp giấy chứng nhận vốn góp. Giấy chứng nhận vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

  b) Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

  c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho hộ gia đình.

  Trường hợp thành viên là pháp nhân thì phải ghi rõ tên, trụ sở chính, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. Đối với hợp tác xã thành viên thì phải ghi rõ tên, trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký của hợp tác xã thành viên; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên;

  d) Tổng số vốn góp; thời điểm góp vốn;

  đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

  5. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận vốn góp do điều lệ quy định.

  Như vậy, thành viên phải góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn được quy định tại điều lệ hợp tác xã nhưng không vượt quá 06 tháng, kể từ ngày hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký. Đối với thành viên mới được kết nạp vào hợp tác xã thì thời hạn góp đủ vốn điều lệ không quá 06 tháng kể từ ngày được kết nạp.

   
  260 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593761   08/11/2022

  nguyenhuuvi98
  nguyenhuuvi98
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 47 lần


  Thành viên phải góp đủ vốn điều lệ cho hợp tác xã trong thời hạn bao lâu?

  Cảm ơn thông tin của tác giả. Mình xin bổ sung như sau:

  Tại Khoản 1 Điều 67 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về Vi phạm về góp vốn vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

  1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Không huy động đủ số vốn đã đăng ký theo quy định của Điều lệ hoặc thời hạn góp đủ vốn vượt quá 06 tháng kể từ ngày hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký;

  b) Không duy trì mức vốn pháp định đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định;

  c) Không cấp giấy chứng nhận góp vốn cho thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên;

  d) Sử dụng các nguồn vốn thuộc tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp;

  đ) Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp có tổng mức đầu tư vượt quá 50% vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm thực hiện góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp;

  e) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nơi đặt trụ sở chính sau khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp.

  Như vậy, trường hợp thành viên góp đủ vốn vượt quá 06 tháng kể từ ngày hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký thì hợp tác xã có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định của pháp luật.

   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhuuvi98 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/11/2022)
 • #593988   20/11/2022

  Thành viên phải góp đủ vốn điều lệ cho hợp tác xã trong thời hạn bao lâu?

  Cám ơn thông tin chia sẻ rất hữu ích của tác giả. Việc góp vốn đầy đủ và đúng thời hạn rất quan trọng và liên quan trực tiếp các hoạt động kinh doanh. Mỗi người gia nhập Hợp tác xã hoặc thành lập Hợp tác xã nên dành nhiều chú ý tới vấn đề này, vì như vậy mới đảm bảo được các quyền lợi của các thành viên khác không bị ảnh hưởng và hoạt động kinh doanh mới không bị chậm trễ và tạm hoãn, tránh gây khó khăn do thiếu hụt kinh phí. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dtphuonglaw98 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/11/2022)
 • #594315   27/11/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (861)
  Số điểm: 7407
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Thành viên phải góp đủ vốn điều lệ cho hợp tác xã trong thời hạn bao lâu?

  Cảm ơn bài viết của bạn, mình bổ sung thêm, tăng, giảm vốn điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong trường hợp:
   
  + Tăng trong trường hợp đại hội thành viên quyết định tăng mức vốn góp tối thiểu hoặc huy động thêm vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc kết nạp thành viên, hợp tác xã thành viên mới.
   
  + Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giảm khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên.
   
  Trường hợp vốn điều lệ giảm mà có thành viên, hợp tác xã thành viên có vốn góp vượt quá mức vốn góp tối đa theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 của Luật họp tác xã thì phải trả lại phần vốn vượt mức vốn góp tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật hợp tác xã hoặc huy động thêm vốn của thành viên, hợp tác xã thành viên khác hoặc kết nạp thành viên, hợp tác xã thành viên mới để bảo đảm về tỷ lệ vốn góp tối đa.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Hong312 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2022)
 • #594817   30/11/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Thành viên phải góp đủ vốn điều lệ cho hợp tác xã trong thời hạn bao lâu?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Như vậy, thành viên phải góp đủ vốn điều lệ cho hợp tác xã trong thời hạn là 06 tháng kể từ ngày hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký. Việc góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định của luật là rất quan trọng, vì nếu không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn đấy hợp tác xã có thể bị xử phạt hành chính. Bài viết của bạn rất hữu ích, mong tương lai nhận thêm bài viết của bạn.

   
  Báo quản trị |