Tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản

Chủ đề   RSS   
 • #512837 26/01/2019

  coikt

  Sơ sinh


  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (64)
  Số điểm: 392
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản

  Các khoản tiền được hưởng theo chế độ thai sản

  Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền trợ cấp thai sản

  Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

  Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

  Theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền hưởng chế độ thai sản

  Mỗi tháng nghỉ lao động nữ sinh con được hưởng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi sinh

  Theo Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền dưỡng sức sau sinh

  Lao động nữ ngay sau khi thời gian hưởng chế độ thai sản,  trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

  Và cũng theo Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định các chế độ BHXH như sau

  1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

  a) Ốm đau;

  b) Thai sản;

  c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  d) Hưu trí;

  đ) Tử tuất.

  2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

  a) Hưu trí;

  b) Tử tuất.

  Theo đó BHXH tự nguyện chỉ có 2 chế độ là tử tuất và hưu trí, không có chế độ thai sản

   

   
  1679 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận