Thắc mắc về kinh phí còn dư của ngân sách nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #580275 31/01/2022

  nhocsaya

  Sơ sinh

  Vietnam --> Bình Phước
  Tham gia:31/01/2022
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 420
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Thắc mắc về kinh phí còn dư của ngân sách nhà nước

  Cho mình hỏi một vấn đề như sau: ví dụ ở 1 cơ quan nhà nước, cấp lương cho 1 người hệ số lương là = 6,9 tuy nhiên 6 tháng cuối năm người này nghỉ thay thế 1 người có hệ số lương 2,34 thì tiền phát sinh do chênh lệch hệ số lương thì đc sử dụng như thế nào. Mình xin cảm ơn.

   
  321 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580276   31/01/2022

  Thắc mắc về kinh phí còn dư của ngân sách nhà nước

  Theo quan điểm của mình thì phần kinh phí do chênh lệch hệ số lương của người mới và người cũ sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao thì phần kinh phí đó gọi là phần kinh phí tiết kiệm. Căn cứ được quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV:
  "7. Sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được:
  a) Kết thúc năm ngân sách, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có số chi thực tế thấp hơn số dự toán được giao về kinh phí thực hiện chế độ tự chủ thì phần chênh lệch này được xác định là kinh phí tiết kiệm.
  - Các hoạt động nghiệp vụ đặc thù; kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên giao thực hiện chế độ tự chủ, đã thực hiện xong đầy đủ nhiệm vụ, khối lượng theo dự toán được duyệt, đảm bảo chất lượng thì kinh phí chưa sử dụng hết là khoản kinh phí tiết kiệm.
  - Các hoạt động nghiệp vụ đặc thù; kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên đã giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ nếu không thực hiện nhiệm vụ đã giao, không thực hiện đầy đủ số lượng, khối lượng công việc, hoặc thực hiện không đảm bảo chất lượng thì không được xác định là kinh phí tiết kiệm và phải nộp trả ngân sách nhà nước phần kinh phí không thực hiện; trường hợp nếu được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện (bao gồm cả trường hợp công việc đang thực hiện dở dang) thì được chuyển số dư kinh phí sang năm sau để tiếp tục thực hiện công việc đó và được phân bổ vào kinh phí giao tự chủ của năm sau; đối với công việc đã thực hiện một phần thì được quyết toán phần kinh phí đã triển khai theo quy định.
  b) Kinh phí tiết kiệm được sử dụng cho các nội dung sau:
  - Bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức và người lao động;
  - Chi khen thưởng: Chi khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho tập thể, cá nhân theo kết quả công việc và thành tích đóng góp ngoài chế độ khen thưởng theo quy định hiện hành của Luật Thi đua khen thưởng;
  - Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể: Hỗ trợ các hoạt động đoàn thể; hỗ trợ các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm (kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam, ngày thương binh liệt sỹ, ngày quân đội nhân dân... ), trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất; trợ cấp ăn trưa, chi đồng phục cho cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan; trợ cấp hiếu, hỷ, thăm hỏi ốm đau; trợ cấp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; hỗ trợ cho cán bộ, công chức và người lao động trong biên chế khi thực hiện tinh giản biên chế; chi khám sức khỏe định kỳ, thuốc y tế trong cơ quan; chi xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi;
  - Trích lập quỹ dự phòng để ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức: Số kinh phí tiết kiệm được, cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển vào quỹ dự phòng ổn định thu nhập.
  c) Thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định phương án sử dụng kinh phí tiết kiệm nêu trên trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan sau khi đã thống nhất ý kiến bằng văn bản với tổ chức công đoàn cơ quan."
  Như vậy tiền phát sinh do chênh lệch hệ số lương của người mới và người cũ được xác định là kinh phí tiết kiệm, và được sử dụng cho những nội dung quy định tại điểm b khi đã được thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định phương án sử dụng kinh phí tiết kiệm nêu trên trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan sau khi đã thống nhất ý kiến bằng văn bản với tổ chức công đoàn cơ quan.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Khoa3321 vì bài viết hữu ích
  nhocsaya (28/02/2022)