So sánh Công ty TNHH một thành viên với DNTN

Chủ đề   RSS   
 • #401161 01/10/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  So sánh Công ty TNHH một thành viên với DNTN

  >>> So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

  Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên và doanh nghiệp tư nhân (DNTN) đều có một số nét tương đồng, tuy nhiên về bản chất, cơ cấu tổ chức, hoạt động khác nhau.

  Dưới đây là bài viết so sánh công ty TNHH một thành viên và DNTN.

   

  Công ty TNHH 01 thành viên

  DNTN

  Khái niệm

  Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

  Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

  Số lượng chủ sở hữu

  Một

  Chủ sở hữu

  Tổ chức, cá nhân

  Cá nhân

  Điều khoản ràng buộc

  Không có điều khoản ràng buộc đối với chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

  Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một DNTN.

  Chủ DNTN không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

  DNTN không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

  Quyền phát hành chứng khoán

  Không có quyền phát hành chứng khoán

  Vốn góp

  - Công ty TNHH một thành viên được quyền thay đổi vốn điều lệ.

  - Tài sản của chủ sở hữu và tài sản của công ty TNHH một thành viên tách biệt.

  - Chủ DNTN có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình tùy vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  - Không tách biệt tài sản của chủ DNTN với tài sản của DNTN.

  Trách nhiệm

  Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của chủ sở hữu với công ty TNHH một thành viên.

  Chịu trách nhiệm vô hạn.

   

  Tư cách pháp nhân

  Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Không có tư cách pháp nhân

  Cơ cấu tổ chức

  Có thể lựa chọn 01 trong 02 mô hình sau:

  - Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

  - Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

  Chủ sở hữu tự quản lý hoặc thuê người quản lý.

  Quyền của chủ sở hữu

  Nếu chủ sở hữu là cá nhân:

  - Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

  - Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.

  - Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty.

  - Quyết định dự án đầu tư phát triển;

  - Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.

  - Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

  - Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

  - Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

  - Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;

  - Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty;

  - Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

  - Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

  - Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

  - Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

  Nếu chủ sở hữu là tổ chức:

  - Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

  - Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

  - Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

  - Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

  - Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

  - Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

  - Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

  - Chủ DNTN có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật.

   

   

  Nghĩa vụ của chủ sở hữu

  - Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty.

  - Tuân thủ Điều lệ công ty.

  - Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  - Tuân thủ quy định pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

  - Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

  - Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

  - Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

  - Phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

   

  Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

  - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  - Điều lệ công ty.

  - Danh sách thành viên.

  - Bản sao các giấy tờ sau đây:

    + Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân.

    + Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

  Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

    + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư.

  - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  - Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ DNTN.

  Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014.

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 01/10/2015 04:56:54 CH
   
  163660 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  yuanping (02/11/2015) HVAmbitions-Law (26/10/2015) muonchoiphaibietluat (07/10/2015) Nhuthuy277 (02/10/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #401681   07/10/2015

  Xin cho hỏi,

  1. Chi phí tối thiểu (thuế, phí nộp cho nhà nước) để đăng ký thành lập 1 công ty TNHH MTV và

  2. Các yêu cầu để công ty đó có thể không bị bắt buộc phá sản. (Em kinh doanh nhỏ nhưng muốn lập công ty để có tư cách pháp nhân và có thể xuất hóa đơn theo yêu cầu hồ sơ của khách hàng). 

  Tóm lại là em chỉ cần xuất được cái hóa đơn đỏ thôi thì em phải làm thế nào à? Mong anh tư vấn hoặc dẫn link tư vấn giúp em ạ.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #401724   07/10/2015

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  Chào bạn muonchoiphaibietluat

  - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 200.000 đồng. Còn về thuế bao gồm các loại thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu tùy thuộc vào doanh nghiệp bạn đang hoạt động trong lĩnh vực gì, thu nhập ra sao.

  Căn cứ Thông tư 176/2012/TT-BTC.

  Phá sảntình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

  Bạn có thể tham khảo thêm Luật phá sản 2014.

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 07/10/2015 10:37:47 SA
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  JerryMice (06/03/2018)
 • #401737   07/10/2015

  Longvigecam
  Longvigecam
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (436)
  Số điểm: 3295
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 132 lần


  Chào bạn.

  Chi phí cấp GCN ĐKKD Công ty TNHH 1TV tại Phòng ĐKKD khoảng 800 - 1000K. 

  Muốn không để nó phá sản thì phải điều hành tốt, đừng để cho Công ty rơi vào tình trạng nợ quá nhiều dẫn đến việc không thanh toán được các khoản nợ đến hạn.

   

   

  Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

  Cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #401739   07/10/2015

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  Longvigecam viết:

   

  Chi phí cấp GCN ĐKKD Công ty TNHH 1TV tại Phòng ĐKKD khoảng 800 - 1000K. 

  Chào bạn Longvigecam, bạn có thể cho mình xin văn bản quy định mức này không? 

   
  Báo quản trị |  
 • #401761   07/10/2015

  Longvigecam
  Longvigecam
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (436)
  Số điểm: 3295
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 132 lần


  Chào bạn nguyenanh1292.

  Không có văn bản quy định về mức chi phí mà tôi đã nêu. Đây là mức giá thị trường.

  Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

  Cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #402310   12/10/2015

  Nguyenvanchien88
  Nguyenvanchien88

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2014
  Tổng số bài viết (17)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Chào bạn!

  Theo kinh nghiệm của mình thì bạn sẽ mất các khoản như sau:

  + Phí thành lập: 200.000đ + 300k phí nhà nước cho hồ sơ suôn sẻ :)

  + Sau khi có GPKD thì nộp thuế môn bài: Vốn điều lệ dưới 2 tỷ đồng = 1 triệu tiền thuế, từ 2- dưới 5 tỷ = 1,5 triệu tiền thuế, từ 5 -  10 tỷ = 2 triệu, trên 10 tỷ = 3 triệu

  thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu tùy thuộc vào doanh nghiệp bạn đang hoạt động trong lĩnh vực gì, thu nhập ra sao.

  Sau đó bạn ra chi cục thuế quận/huyện nộp mẫu 06 - đăng ký pp tính thuế GTGT, Sau khi có thông báo chấp nhận mẫu 06, bạn nộp đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in hoặc tự in (giữa hóa đơn đặt in và tự in điều kiện khác nhau nhé,bạn liên hệ chi cục thuế sẽ được hướng dẫn). Còn về việc làm sao để cty không phải dừng hoặc chấm dứt hoạt động thì bạn phải cân đối, điều hành cho tốt, tiến hành báo cáo thuế và nộp thuế đầy đủ

  Chúc bạn thành công!

   

  Cập nhật bởi Nguyenvanchien88 ngày 12/10/2015 03:06:11 CH tư vấn thiếu sót ý
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Nguyenvanchien88 vì bài viết hữu ích
  muonchoiphaibietluat (12/10/2015) xuyen1994 (26/01/2016)
 • #402311   12/10/2015

  Longvigecam
  Longvigecam
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (436)
  Số điểm: 3295
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 132 lần


  Chào bạn nguyenvanchien88

  Bạn chưa tính tiền khắc dấu à ?

  Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

  Cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Longvigecam vì bài viết hữu ích
  muonchoiphaibietluat (12/10/2015)
 • #402312   12/10/2015

  Nguyenvanchien88
  Nguyenvanchien88

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2014
  Tổng số bài viết (17)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Sorry. mình quên khoản khắc dấu

   
  Báo quản trị |  
 • #402384   13/10/2015

  Về khắc dấu hiện nay doanh nghiệp tự làm việc với cơ sở khắc dấu, chi phí là 200k nha bạn

   

   
  Báo quản trị |  
 • #402414   13/10/2015

  Longvigecam
  Longvigecam
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (436)
  Số điểm: 3295
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 132 lần


  Gửi bạn 

  Điểm khác biệt và ưu việt của Công ty TNHH so với DNTN là 1 cá nhân có thể thành lập nhiều Công ty TNHH (có tư cách pháp nhân, trách nhiệm hạn chế trong phạm vi góp vốn) nhưng cá nhân chỉ có thể sở hữu duy nhất 1 doanh nghiệp tư nhân và phải chịu trách nhiệm vô hạn với hoạt động của DNTN này.

   

  Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

  Cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Longvigecam vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (02/11/2015)
 • #405344   05/11/2015

  tungka4
  tungka4

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/10/2015
  Tổng số bài viết (58)
  Số điểm: 565
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 25 lần


  Tùy vào nhu cầu cũng như loại hình kinh dianh để mình chọn loại hình công ty

  fsdfsdfsd

   
  Báo quản trị |  
 • #450619   29/03/2017

  Mình đang làm thủ tục cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đây. Chính xác thì lệ phí từ bước thành lập cho tới bước xuất hoá đơn ntn:

  Về thành lập doanh nghiệp

  Phí cấp GCN + Phí công bố (Phí công bố bắt buộc phải nộp) = 200k + 300k

  Phí làm dấu: 200k

  (chưa kể phí bôi trơn chuyên viên, rơi vào khoảng 300k)

  Về xuất hóa đơn: Cái này phải làm việc với cơ quan thuế quản lý, để được xuất hóa đơn doanh nghiệp cần chuẩn bị:
   
  - Trụ sở phải có biển, có bàn ghế , máy tính ... thể hiện có sự hoạt động
  - Có hợp đồng thuê mượn trụ sở, có phô tô sổ đỏ
  Các bước: Bước 1, làm các thủ tục nộp tờ khai, nộp thuế môn bài, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử
  + Thuế môn bài, tùy vào vốn điều lệ đăng ký, nếu vốn đăng ký < 10 tỷ phải nộp 2 triệu/1 năm
  + Mở tài khoản ngân hàng: Mất phí duy trì tài khoản 1 triệu, chủ tài khoản ra ngân hàng phù hợp mở.
  + Đăng ký kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử: Phải mua chữ ký số của nhà mạng, khoảng 1 triệu cho gói 4 năm (đã bao gồm Vat).
   
  Bước 2: Đăng ký phương pháp khấu trừ, sau 1 tuần kể từ ngày nộp đăng ký cho cơ quan thuế sẽ chấp thuận chuyển phương pháp tính thuế sang khấu trừ cho doanh nghiệp. 
   
  Bước 3:  Nộp đơn đề nghị đặt in hóa đơn và mời cán bộ thuế về kiểm tra trụ sở, thường có 3 cán bộ (2 người bên thuế, một người bên phường) về kiểm tra trụ sở. Nếu được chấp thuận thì cho phát hành hóa đơn, nếu không được chấp thuận thì hoàn thiện để họ kiểm tra đợt sau
   
  Bước 4: Mua hóa đơn (5 quyển giá khoảng 1 triệu) rồi thông báo phát hành hóa đơn. Sau 5 ngày là được sử dụng hóa đơn hợp pháp
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn knsvl2 vì bài viết hữu ích
  JerryMice (06/03/2018)