Sinh viên đại học tốt nghiệp loại trung bình thì không thể học thạc sĩ?

Chủ đề   RSS   
 • #603471 23/06/2023

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 5408
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Sinh viên đại học tốt nghiệp loại trung bình thì không thể học thạc sĩ?

  Không ít sinh viên khi tốt nghiệp đại học có nguyện vọng tiếp tục học lên thạc sĩ. Vậy điều kiện để học tiếp lên trình độ thạc sĩ là gì? Những sinh viên chỉ tốt nghiệp loại trung bình thì có thể học thạc sĩ được không?

  1. Sinh viên đại học tốt nghiệp loại trung bình thì không thể học thạc sĩ?

  Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 5 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT có quy định về điều kiện tuyển sinh đối với người dự tuyển như sau:

  Yêu cầu đối với người dự tuyển:

  - Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;

  - Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

  - Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.

  Chương trình định hướng nghiên cứu và chương trình định hướng ứng dụng là hai chương trình sẽ đào tạo trình độ thạc sĩ, một là sẽ theo định hướng nghiên cứu hoặc là định hướng ứng dụng.

  Đối với chương trình định hướng nghiên cứu, người dự tuyển yêu cầu hạng tốt nghiệp phải từ loại khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.

  Trong trường hợp không có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu thì người dự tuyển không đủ điều kiện học thạc sĩ chương trình định hướng nghiên cứu. Còn đối với chương trình định hướng ứng dụng thì theo quy định pháp luật không yêu cầu về hạng tốt nghiệp đại học.

  hoc-thac-si

  2. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ thế nào?

  Theo như quy định có đề cập ở trên thì yêu cầu đối với người dự tuyển là phải có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

  Tại khoản 3 Điều 5 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT có quy định:

  Ứng viên đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ nêu trên khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

  - Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

  - Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

  - Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Quy chế này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

  Lưu ý: Quy chế này quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ, cấp bằng thạc sĩ ở các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục khác được phép đào tạo trình độ thạc sĩ trong nước. Không áp dụng đối với việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo những chương trình đào tạo thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng (bao gồm cả các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục).

   
  931 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận