Quy định về số lượng người làm quản lý dự án xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #595365 09/12/2022

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Quy định về số lượng người làm quản lý dự án xây dựng

  Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 64 Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng:
  "3. Ban quản lý dự án một dự án:
  ...
  c) Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án được giao quản lý."
   
  Tuy nhiên, khoản 1 và khoản 3 Điều 22 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đã không còn yêu cầu số lượng người tối thiểu trong các tổ chức để tham gia một dự án mà tùy theo quy mô, tính chất của dự án, tổ chức thì phải bố trí số lượng nhân sự phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng thời, thành viên trong ban quản lý này phải có chứng chỉ hành nghề đối với lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng có hạng phù hợp với nhóm dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận.
   
  Cụ thể:
  "Điều 22. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án
  ...
  1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định này hoặc các dự án có tính chất đặc thù, riêng biệt, theo nội dung quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án để tổ chức quản lý một hoặc một số dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý.
  ...
  3. Giám đốc quản lý dự án của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 73 Nghị định này; cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng có hạng phù hợp với nhóm dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận."
   
   
  1082 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Special29 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595563   17/12/2022

  Quy định về số lượng người làm quản lý dự án xây dựng

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Một dự án xây dựng hoàn thành cần đảm bảo rất nhiều yếu tố, đặc biệt là yếu tố về chất lượng công trình và độ an toàn. Theo đó, việc quy định số lượng người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp trong ban quản lý dự án sẽ góp phần đảm bảo việc giám sát, quản lý chất lượng công trình từ lúc còn đang thi công.

   
  Báo quản trị |