Quy định về hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thương binh

Chủ đề   RSS   
 • #551847 15/07/2020

  ntnanh2006
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2020
  Tổng số bài viết (171)
  Số điểm: 1290
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 8 lần


  Quy định về hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thương binh

  Tại Điều 16 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ thương binh, cụ thể bao gồm:

  1. Giấy chứng nhận bị thương (Mẫu TB1).

  2. Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương.

  3. Biên bản giám định thương tật (Mẫu TB2).

  4. Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật hàng tháng (Mẫu TB3) hoặc quyết định trợ cấp thương tật một lần (Mẫu TB4).”

  Bên cạnh đó, về thủ tục giả quyết được quy định tại Điều 18 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH, cụ thể như sau:

  “Điều 18. Thủ tục hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ

  1. Người bị thương khi đang phục vụ trong quân đội, công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ quy định tại Điều 16, Điều 17 của Thông tư này để hướng dẫn cụ thể.[…]”

  - Trường hợp người bị thương không phải là người khi đang phục vụ trong quân đội, công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người bị thương có trách nhiệm xác lập, hoàn thiện các giấy tờ theo quy định tại Điều 17 của Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương.

  - Trường hợp bị thương trong chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước thì gửi kèm đơn đề nghị của cá nhân (Mẫu TB5);

  Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, cấp giấy chứng nhận bị thương và chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người bị thương cư trú;

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và giới thiệu người bị thương ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh kèm bản sao giấy chứng nhận bị thương để xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật.

  Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định y khoa có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

   
  1421 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận