Quy định tình hình tài chính lành mạnh trong hồ sơ mời thầu

Chủ đề   RSS   
 • #581140 28/02/2022

  nhocsaya

  Sơ sinh

  Vietnam --> Bình Phước
  Tham gia:31/01/2022
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 420
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Quy định tình hình tài chính lành mạnh trong hồ sơ mời thầu

  Mình có một thắc muốn hỏi các bạn dân luật như sau:nếu nhà thầu (công ty) không góp đủ vốn điều lệ theo quy định của luật doanh nghiệp 2020, vi phạm quy định tại nghị định 122 về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực kế hoạch đầu tư. vậy nhà thầu đó có được coi là có tình hình tài chính lành mạnh theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hay không? Mình cảm ơn!

   
  657 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #581144   28/02/2022

  Quy định tình hình tài chính lành mạnh trong hồ sơ mời thầu

  Đối với trường hợp của bạn thì hiện chưa có một quy định cụ thể về vấn đề này, tuy nhiên căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.
  Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 thì chứng minh tình hình tài chính lành mạnh thông qua các tiêu chí như giá trị tài sản ròng năm gần nhất phải dương; doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu mà không yêu cầu về việc phải không bị xử phạt hành chính trước đó. Theo quan điểm của mình thì việc công ty bị xử phạt hành chính về vấn đề không góp đủ vốn điều lệ theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 chỉ là một phần nhỏ để đánh giá tình hình tài chính mà theo đó bên mời thầu cụ thể tổ chuyên gia sẽ thực hiện đánh giá thông qua các tiêu chí tại mẫu số 01 nêu trên.
  Trên đây là quan điểm của mình, bạn có thể tham khảo.
   
  Báo quản trị |