Pháp luật quy định như thế nào về quyền của người tiêu dùng?

Chủ đề   RSS   
 • #604525 04/08/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (419)
  Số điểm: 3220
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  Pháp luật quy định như thế nào về quyền của người tiêu dùng?

  Hiện nay, việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng được Nhà nước đặt lên hàng đầu, do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao mà hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì ngày càng nhiều. Vậy pháp luật quy định như thế vào về quyền của người tiêu dùng?

  Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là gì?

  Căn cứ Điều 4 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 có quy định về nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như sau:

  - Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội.

  - Quyền lợi của người tiêu dùng được tôn trọng và bảo vệ theo quy định của pháp luật.

  -. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phải được thực hiện kịp thời, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật.

  - Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức, cá nhân khác.

  Như vậy, việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội và phải được thực hiện kịp thời, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật.

  Pháp luật quy định như thế nào về quyền của người tiêu dùng?

  Căn cứ Điều 8 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 có quy định về quyền của người tiêu dùng như sau:

  - Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

  - Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng.

  - Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

  - Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

  - Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

  - Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết.

  - Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  - Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

  Như vậy, người tiêu dùng sẽ có những quyền lợi được bảo vệ theo quy định nêu trên.

  Nhà nước sẽ có những chính sách nào để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 có quy định chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng như sau:

  - Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân chủ động tham gia vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

  - Khuyến khích tổ chức, cá nhân ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến để sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng.

  - Triển khai thường xuyên, đồng bộ các biện pháp quản lý, giám sát việc tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

  - Huy động mọi nguồn lực nhằm tăng đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nhân lực cho cơ quan, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thường xuyên tăng cường tư vấn, hỗ trợ, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức cho người tiêu dùng.

  - Đẩy mạnh hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

  Như vậy, nhà nước cũng thể hiện sự quan tâm của mình bằng những biện pháp bảo vệ người tiêu dùng như đã nêu.

  Từ những căn cứ nêu trên, có thể thấy Nhà nước đã và đang thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng rất tốt. Ngoài ra, còn nhằm đẩy mạnh nhu cầu mua sắm và phát triển nền kinh tế

   
   
  137 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận