Nộp hộ thuế TNCN cho người khác có cần giấy ủy quyền không?

Chủ đề   RSS   
 • #555000 16/08/2020

  Caothikimdung1001
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/08/2020
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 1625
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Nộp hộ thuế TNCN cho người khác có cần giấy ủy quyền không?

  Theo quy định tại điểm d khoản 2  Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

  - Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  - Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

  Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi thì hiện nay pháp luật chỉ có quy định đối với trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho người lao động. Nhưng không có quy định của thể về việc người lao động có được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay hay không (tức pháp luật không có quy định cấm).

  Do đó: Trường hợp nếu có nhu cầu thì cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác để thực hiện quyết toán thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân cho mình trong phạm vi của giấy/hợp đồng ủy quyền có công chứng/chứng thực theo quy định.

  Việc ủy quyền quyết toán thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015.

  Cập nhật bởi Caothikimdung1001 ngày 16/08/2020 10:17:39 SA đính sai link
   
  4664 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Caothikimdung1001 vì bài viết hữu ích
  cangvuhcm (20/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận