Những hành vi không được làm liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Chủ đề   RSS   
 • #555206 20/08/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Những hành vi không được làm liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

  Đây là nội dung đang được dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Nghị định này quy định về việc xây dựng, thu thập, cập nhật, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

  Dự thảo quy định những hành vi không được làm gồm:

  - Phá hoại hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin hoặc cản trở quá trình vận hành, duy trì ổn định, liên tục của Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

  - Truy cập bất hợp pháp để thực hiện các hành vi làm sai lệch, thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

  - Khai thác dữ liệu không phải của mình mà chưa được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

  - Cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm trái pháp luật hoặc lợi dụng việc cung cấp thông tin để trục lợi.

  - Sử dụng thông tin khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm không đúng mục đích.

  Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm bao gồm các nhóm thông tin cơ bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân như sau:

  1. Thông tin cá nhân:

  a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

  b) Ngày, tháng, năm sinh;

  c) Giới tính;

  d) Mã số công dân hoặc số chứng minh nhân dân;

  e) Dân tộc;

  g) Quốc tịch;

  h) Nơi đăng ký khai sinh;

  i) Nơi thường trú;

  k) Số điện thoại;

  l) Họ tên cha/mẹ/người giám hộ:

  m) Ảnh;

  n) Thông tin sinh trắc học (Vân tay, mống mắt, thông tin nhận diện khuôn mặt).

  2. Thông tin về hộ gia đình:

  a) Số hộ khẩu;

  b) Mã hộ gia đình;

  c) Địa chỉ.

  3. Thông tin về tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm cho người lao động:

  a) Tên tổ chức/Cá nhân;

  b) Mã ngành nghề;

  c) Mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp;

  d) Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh;

  đ) Địa chỉ trụ sở đăng ký;

  e) Thông tin liên hệ: số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ liên lạc, địa chỉ website;

  g) Loại hình đơn vị.

  h) Phương thức đóng BHXH (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng).

  4. Thông tin về bảo hiểm xã hội

  a) Mã số bảo hiểm xã hội;

  b) Mã đơn vị quản lý người tham gia;

  c) Cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý;

  d) Loại đối tượng bảo hiểm xã hội;

  đ) Phương thức đóng;

  e) Quá trình đóng BHXH: thời điểm bắt đầu đóng, kết thúc; tiền lương đóng (mức lương/mức thu nhập, hệ số lương); phụ cấp đóng (phụ cấp lương, các khoản bổ sung, phụ cấp nặng nhọc, độc hại);

  g) Quản lý đối tượng hưởng BHXH:

  - Chế độ ốm đau: mã số BHXH, thời gian đóng BHXH, mã bệnh, loại điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, thu hồi

  - Chế độ thai sản: mã số BHXH, thời gian đóng BHXH, loại trợ cấp hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, thu hồi, số lần hưởng

  - Chế độ hưu trí:

  + Lương hưu hàng tháng: Mã số BHXH, thời gian đóng BHXH, loại điều kiện hưởng, tỷ lệ % hưởng, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng, thời gian hưởng.

  + Trợ cấp hàng tháng: Mã số BHXH, loại trợ cấp, thời gian đóng BHXH, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng, thời gian hưởng

  + BHXH một lần: Mã số BHXH, loại điều kiện hưởng, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng.

  - Chế độ tử tuất:

  + Tuất một lần: Mã số BHXH, đối tượng chết, thời gian đóng/thời gian hưởng của người chết, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng.

  + Tuất hàng tháng: Mã số BHXH, đối tượng chết, thời gian đóng/thời gian hưởng của người chết, loại định suất, loại điều kiện hưởng, thời điểm hưởng, mức hưởng, thời hạn hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng

  + Trợ cấp mai táng: Mã số BHXH, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng.

  5. Thông tin về bảo hiểm y tế:

  a) Mã bảo hiểm y tế;

  b) Loại đối tượng;

  c) Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu;

  d) Thời điểm hết hạn;

  e) Thông tin 5 năm liên tục.

  6. Thông tin về bảo hiểm thất nghiệp

  Mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm:

   
  976 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #556259   30/08/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1140)
  Số điểm: 8310
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 93 lần


  Chế độ bảo hiểm Việt Nam càng ngày càng quan trọng cũng như trách nhiệm của những cơ quan tổ chức bảo hiểm đều có nghĩa vụ đề xuất những thủ tục có thể mang lại hiệu quả ch mình cũng như không ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia bảo hiểm như những quy định có sẵn.

   
  Báo quản trị |