Những điều kiện, tiêu chuẩn mà công chức cấp xã đến năm 2025 phải đáp ứng

Chủ đề   RSS   
 • #523093 12/07/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Những điều kiện, tiêu chuẩn mà công chức cấp xã đến năm 2025 phải đáp ứng

  Đến năm 2025 công chức cấp xã phải đáp ứng nhiều điều kiện, tiêu chuẩn

  >>> 10 thay đổi quan trọng mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần biết

  >>> Những thay đổi từ ngày 25/6/2019 cán bộ, công chức cấp xã nên biết

  >>> Từ 1/7/2020 sẽ chỉ còn 3 trường hợp hưởng chế độ viên chức suốt đời?


  Là nội dung tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

  Theo đó, công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn gồm:

  1. Đối với các công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội:

  a) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

  b) Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

  c) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

  d) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

  2. Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã: ngoài những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước

  Và các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

  a) Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

  b) Trình độ văn: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

  (Quy định hiện hành: Tốt nghiệp trung học phổ thông)

  c) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

  - Đối với phường, thị trấn: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo | phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm;

  Đối với xã: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm;

  (Quy định hiện hành: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm)

  d) Trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT;

  (Quy định hiện hành: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên)

  đ) Tiếng dân tộc thiểu số: Ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó; trường hợp khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng (chậm nhất 12 tháng) phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác được phân công;

  (Quy định hiện hành: ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó; nếu khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác được phân công)

  e) Sau khi được tuyển dụng (chậm nhất 36 tháng) phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình đối với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm.

  (Quy định hiện hành không quy định cụ thể thời gian)

  Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp pháp luật chuyên ngành không quy định thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 nêu trên

  Căn cứ tiêu chuẩn cụ thể của công chức cấp xã quy định nêu trên và căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xem xét, quyết định:

  "....

  Xây dựng lộ trình thực hiện bảo đảm đến năm 2025 công chức cấp xã phải đáp ứng đủ điểu kiện, tiêu chuẩn theo quy định nêu trên

  ..."

   

  Xem chi tiết dự thảo: TẠI ĐÂY

   

   
  5620 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  shinichi45 (15/07/2019) enychi (12/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận