Những bất cập về quy định phạt vi phạm theo pháp luật Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #578175 20/12/2021

  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Những bất cập về quy định phạt vi phạm theo pháp luật Việt Nam

  Phạt vi phạm là một trong những trách nhiệm hợp đồng quan trọng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Bộ luật Dân sự 2015, Luật Thương mại 2005 Luật Xây dựng 2014. Tuy nhiên, quy định về phạt vi phạm hiện nay vẫn còn tồn tại một số bất cập nhất định.

  Pháp luật Việt Nam không có sự nhất quán về quy định mức phạt vi phạm

  Quy định về mức phạt trong các văn bản quy phạm pháp luật tương đối khác biệt. Theo Bộ luật Dân sự 2015, các bên được tự do thỏa thuận về mức phạt vi phạm và không đặt ra giới hạn về mức phạt, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

  Đối với sự điều chỉnh của luật chuyên ngành, Luật Thương mại 2005 quy định mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp phạt vi phạm khi kết quả giám định sai. Hay Luật Xây dựng 2014 quy định công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, mức phạt hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Từ những quy định trên có thể thấy Luật Thương mạiLuật Xây dựng đặt ra một giới hạn nhất định đối với mức phạt, được gọi là mức phạt tối đa. 

  Tuy nhiên, việc đặt ra mức phạt tối đa không thực sự phù hợp, phạt vi phạm được hiểu là một sự đền bù bằng tiền cho các thiệt hại mà bên vi phạm phải nộp cho bên bị vi phạm khi vi phạm hợp đồng. Vì vậy có thể hiểu, mức phạt dựa trên căn cứ mức thiệt hại thực tế có thể xảy ra, và chỉ các bên tham gia hợp đồng mới biết rõ các thiệt hại trong hợp đồng của mình,  nên để các bên thỏa thuận, tự quyết định thiệt hại và mức phạt. Mặt khác, khi đặt ra một mức trần có thể dẫn đến một số trường hợp mặc nhiên ấn định sử dụng mức trần đó, điều này sẽ gây rủi ro cho các bên nếu có sự chênh lệch lớn với phần giá trị thiệt hại.

  Pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế không có sự tương thích về quy định nghĩa vụ phạt vi phạm

  Theo pháp luật châu Âu khi bên vi phạm chứng minh được sự vi phạm không gây thiệt hại thì không phải thực hiện nghĩa vụ đền bù, hay bên bị vi phạm chứng minh được sự vi phạm gây thiệt hại lớn hơn số tiền đền bù thỏa thuận trong hợp đồng thì Tòa án có thể nâng mức phạt cao hơn so với hợp đồng để phù hợp với thiệt hại thực tế. Trong khi đó, pháp luật Việt Nam căn cứ theo yêu cầu của người có quyền, tức bên bị vi phạm, để yêu cầu bồi thường, kể cả khi bên vi phạm chứng minh được sự vi phạm của mình không gây thiệt hại, thì vẫn thực hiện đền bù. Có thể nhận thấy tính chất khác biệt khi quy định về nghĩa vụ phạt vi phạm giữa Việt Nam và châu Âu, pháp luật Việt Nam mang tính chất trừng phạt thay vì đền bù như pháp luật châu Âu.

   
  375 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578479   26/12/2021

  mibietchi
  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 67 lần


  Những bất cập về quy định phạt vi phạm theo pháp luật Việt Nam

  Cảm ơn bài viết của bạn. Nhưng ngoài chế tài Phạt vi phạm được thể hiện bằng thỏa thuận trong hợp đồng thì còn chế tài Bồi thường thiệt hại, nếu bên bị vi phạm chứng minh được thiệt hại thì ngoài mức phạt vi phạm đã thỏa thuận, bên vi phạm hợp đồng còn có thể chịu thêm phần bồi thường thiệt hại đối với thiệt hại trên thực tế.Việc còn nhiều bất cập trong quy định của pháp luật và trong xét xử càng khiến cho các doanh nghiệp cần phải cẩn trọng hơn khi ký kết hợp đồng với các đối tác để tránh rủi ro phát sinh khi một trong các bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng.

   
  Báo quản trị |