Nhiệm kỳ của Điều tra viên cao cấp thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao?

Chủ đề   RSS   
 • #607965 05/01/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (84)
  Số điểm: 450
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Nhiệm kỳ của Điều tra viên cao cấp thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao?

  Nhiệm kỳ của Điều tra viên cao cấp thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao? Điều tra viên cao cấp thuộc VKSND cấp cao cần đáp ứng tiêu chuẩn nào?
   

  Nhiệm kỳ của Điều tra viên cao cấp thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao?

  Theo Điều 45 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 ngạch Điều tra viên gồm:

  - Điều tra viên sơ cấp;

  - Điều tra viên trung cấp;

  - Điều tra viên cao cấp.

  Dẫn chiếu đến Điều 6 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiễm, cách chức đối với công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 400/QĐ-VKSTC năm 2021 quy định Điều tra viên khi được bổ nhiệm lần đầu là 05 năm, trường hợp được bổ nhiệm lại hoặc nâng ngạch thì thời hạn là 10 năm hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu thời hạn còn lại không đủ 10 năm.

  dieu-tra-vien

  Điều tra viên cao cấp thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao cần đáp ứng tiêu chuẩn nào?

  Tại Điều 46 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định Điều tra viên cao cấp thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao cần đáp ứng tiêu chuẩn chung sau:

  - Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

  - Có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát hoặc cử nhân luật trở lên.

  - Có thời gian làm công tác pháp luật theo quy định của Luật này.

  - Đã được đào tạo về nghiệp vụ Điều tra.

  - Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Ngoài ra, Điều tra viên cao cấp thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao cần đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể được nêu tại Điều 49 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, cụ thể gồm các tiêu chuẩn sau:

  - Đã là Điều tra viên trung cấp ít nhất 05 năm;

  - Có năng lực Điều tra các vụ án thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp;

  - Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất biện pháp phòng, chống tội phạm;

  - Có khả năng hướng dẫn các hoạt động Điều tra của Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp;

  - Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Điều tra viên cao cấp.

  Lưu ý: Trong trường hợp do nhu cầu cán bộ của Cơ quan Điều tra, người đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 14 năm trở lên có đủ tiêu chuẩn sau thì có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên cao cấp:

  - Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

  - Có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát hoặc cử nhân luật trở lên.

  - Có thời gian làm công tác pháp luật theo quy định của Luật này.

  - Đã được đào tạo về nghiệp vụ Điều tra.

  - Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  - Có năng lực Điều tra các vụ án thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp;

  - Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất biện pháp phòng, chống tội phạm;

  - Có khả năng hướng dẫn các hoạt động Điều tra của Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp;

  - Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Điều tra viên cao cấp.

  Tóm lại, nhiệm kỳ của Điều tra viên khi được bổ nhiệm lần đầu là 05 năm, trường hợp được bổ nhiệm lại hoặc nâng ngạch thì thời hạn là 10 năm hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu thời hạn còn lại không đủ 10 năm.

   
  64 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận