Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị bạo lực gia đình có được trợ giúp pháp lý không?

Chủ đề   RSS   
 • #611012 26/04/2024

  phanthanhthao0301

  Sơ sinh

  Vietnam --> Gia Lai
  Tham gia:10/11/2023
  Tổng số bài viết (58)
  Số điểm: 290
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị bạo lực gia đình có được trợ giúp pháp lý không?

  Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị bạo lực gia đình có được trợ giúp pháp lý không? Biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình; bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình?

  Có những biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình nào?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 thì:

  Các biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình bao gồm:

  - Buộc chấm dứt hành vi bạo lực gia đình;

  - Yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở Công an xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;

  - Cấm tiếp xúc;

  - Bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu;

  - Chăm sóc, điều trị người bị bạo lực gia đình;

  - Trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với hành vi bạo lực gia đình;

  - Giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình;

  - Góp ý, phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư;

  - Thực hiện công việc phục vụ cộng đồng;

  - Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ người bị hại theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự đối với người có hành vi bạo lực gia đình.

  Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị bạo lực gia đình có được trợ giúp pháp lý không?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 76/2023/NĐ-CP về biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam:

  Theo đó, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị bạo lực gia đình:

  Được bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu; chăm sóc, điều trị; trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với hành vi bạo lực gia đình theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 22 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022.

  Hay nói cách khác, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị bạo lực gia đình được hỗ trợ trợ giúp pháp lý để ứng phó với hành vi bạo lực gia đình.

  Lưu ý: Việc áp dụng đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 76/2023/NĐ-CP thực hiện tương tự như áp dụng đối với người Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

  Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị bạo lực gia đình có được mời người đại diện theo pháp luật cho mình tham gia quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý không?

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 76/2023/NĐ-CP về biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam:

  Theo đó, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hành vi bạo lực gia đình hoặc bị bạo lực gia đình có quyền mời đại diện cơ quan, tổ chức mình đang làm việc hoặc người đại diện theo pháp luật cho mình tham gia quá trình thực hiện biện pháp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Nghị định 76/2023/NĐ-CP.

  Hay nói cách khác, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị bạo lực gia đình được mời người đại diện theo pháp luật cho mình tham gia quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý.

  Lưu ý: Người có thẩm quyền quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, quản lý, giám sát việc thực hiện biện pháp đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Nghị định 76/2023/NĐ-CP.

  Tóm lại, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị bạo lực gia đình được hỗ trợ trợ giúp pháp lý để ứng phó với hành vi bạo lực gia đình.

   
  41 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận