Người nước ngoài có thể trờ thành thành viên hợp tác xã?

Chủ đề   RSS   
 • #597709 29/01/2023

  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Người nước ngoài có thể trờ thành thành viên hợp tác xã?

  Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, do các thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

  Pháp luật hiện tại không hạn chế cá nhân là người nước ngoài tham gia vào hợp tác xã tại Việt Nam, điều kiện để cá nhân là người nước ngoài trở thành thành viên hợp tác xã được căn cứ theo Điều 13 Luật Hợp tác xã 2012

  “a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

  Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;

  b) Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

  c) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

  d) Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này và điều lệ hợp tác xã;

  đ) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.”

   

  Đồng thời theo quy định tại Điều 4 Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã đối với cá nhân là người nước ngoài như sau:
  Ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Luật hợp tác xã, cá nhân là người nước ngoài tham gia vào hợp tác xã ở Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  2. Trường hợp tham gia hợp tác xã tạo việc làm thì phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với lao động là người nước ngoài.

  3. Đối với hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh hạn chế về tỷ lệ sở hữu vốn của người nước ngoài thì việc tham gia của người nước ngoài vào hợp tác xã phải tuân thủ các quy định của pháp luật đầu tư liên quan tới ngành nghề đó.

  Như vậy, khi cá nhân là người nước ngoài đáp ứng được các điều kiện trên về cư trú, độ tuổi, quy định về vốn góp, đầu tư theo pháp luật Việt Nam thì có thể trở thành thành viên hợp tác xã và thực hiện nghĩa vụ, hưởng quyền lợi tương tự các thành viên là công dân Việt Nam.

   
  188 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598371   31/01/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (448)
  Số điểm: 3989
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Người nước ngoài có thể trờ thành thành viên hợp tác xã?

  Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bạn. Cùng với chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam, việc người nước ngoài có thể trở thành thành viên hợp tác xã là điều hết sức bình thường. Quy định pháp luật để trở thành thành viên của hợp tác xã đối với người nước ngoài được đánh giá tương đối đơn giản. Không nhiều thủ tục như đối với doanh nghiệp. Vấn đề này tìm hiểu cũng tương đối thú vị.

   
  Báo quản trị |