Người khuyết tật có được phép làm tài khoản ngân hàng không?

Chủ đề   RSS   
 • #564115 30/11/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Người khuyết tật có được phép làm tài khoản ngân hàng không?

  Khoản 1 Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN) quy định:

  “Điều 11. Đối tượng mở tài khoản thanh toán

  1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

  a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  c) Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;

  d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ”.

  Theo đó, pháp luật không có quy định cấm người khuyết tật mở tài khoản ngân hàng, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, gặp khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi.

   

   
  711 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận