Nghị quyết 70/2022/QH15: Phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #595206 05/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2260)
  Số điểm: 75880
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1950 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị quyết 70/2022/QH15: Phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023

  Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết 70/2022/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023.
   
  Cụ thể, tổng số thu ngân sách trung ương năm 2023 lần lượt là 863.567 tỷ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là 757.177 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách trung ương là 1.294.067 tỷ đồng, trong đó dự toán 436.204 tỷ đồng để bổ sung cho ngân sách địa phương.
   
  nghi-quyet-70-2022-qh15-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2023
   
  Phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
   
  Theo đó, Quốc hội quy định phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 theo từng lĩnh vực và chi tiết cho từng Bộ, cơ quan trung ương theo các phụ lục số I, II, III và IV kèm theo Nghị quyết 70/2022/QH15.
   
  Thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cho từng Bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Phụ lục số V kèm theo Nghị quyết 70/2022/QH15.
   
  Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số bổ sung cân đối ngân sách, số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo Phụ lục số VI, Phụ lục số VII kèm theo Nghị quyết 70/2022/QH15
   
  Trong đó, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, số bổ sung cân đối ngân sách được áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách đến năm 2025.
   
  Mức bội thu, mức vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của ngân sách địa phương theo Phụ lục số VIII kèm theo Nghị quyết này.
   
  Thanh toán nợ và thu hồi vốn cho ngân sách
   
  Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ và cơ quan trung ương ưu tiên thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật; thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
   
  Đồng thời, bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2023, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các dự án PPP, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2023.
   
  Bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư.
   
  Phân bổ ngân sách cho địa phương
   
  Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.
   
  Căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, số bổ sung cân đối ngân sách, số bổ sung có mục tiêu.
   
  Sau đó, UBND cấp tỉnh rà soát để trình HĐND cùng cấp quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ở địa phương.
   
  Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương đối với phần ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%.
   
  Thêm vào đó là các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách, mức bổ sung cho ngân sách từng cấp chính quyền địa phương cấp dưới bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách cũng như Quốc hội.
   
  Xem thêm Nghị quyết 70/2022/QH15 thông qua ngày 11/11/2022.
   
  351 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận