Nghị quyết 670a, Kiểm toán Nhà nước được trích 5% tiền phát hiện và kiến nghị

Chủ đề   RSS   
 • #299382 26/11/2013

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4356 lần


  Nghị quyết 670a, Kiểm toán Nhà nước được trích 5% tiền phát hiện và kiến nghị

  Ủy ban thường vụ quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 670a/2013/UBTVQH13 về việc sửa đổi tỷ lệ phần trăm được trích, được sử dụng từ số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị trong Nghị quyết 794.

  Theo đó, Kiểm toán Nhà nước được trích 5% (quy định hiện hành là 2%) số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị, bao gồm:

  - Khoản tăng thu ngân sách nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác đã nộp ngân sách nhà nước;

  - Khoản chi ngân sách sai chế độ đã nộp lại ngân sách nhà nước;

  - Khoản chi ngân sách sai chế độ đã xử lý giảm chi, giảm thanh toán vào ngân sách năm sau.

  Kiểm toán Nhà nước được sử dụng số kinh phí 5% để chi cho các nội dung sau:

  - Khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước không vượt quá 0,8 lần lương cấp bậc, phụ cấp chức vụ, vượt khung và phụ cấp nghề nghiệp;

  - Kinh phí còn lại sau khi chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.

  Nghị quyết này có hiệu lực từ 01/12/2013.

   
  4411 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận