Nghệ nhân ưu tú lương thấp khi qua đời được hỗ trợ 7 triệu

Chủ đề   RSS   
 • #385502 28/05/2015

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  Nghệ nhân ưu tú lương thấp khi qua đời được hỗ trợ 7 triệu

  Là một trong những chính sách hỗ trợ cho nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn.

  Thu nhập thấp ở đây được hiểu là có mức lương thấp hơn 1.150.000 đồng (mức lương cơ sở do Chính phủ quy định)

  Gồm các đối tượng tương ứng với mức hỗ trợ hàng tháng sau:

  Đối tượng

  Mức hỗ trợ hàng tháng

  - Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

  - Nữ từ đủ 55 tuổi trở lên sống độc thân.

  - 1.100.000 đồng/người/tháng nếu thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người dưới 900.000 đồng/người/tháng.

  - 900.000 đồng/người/tháng nếu thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người từ 900.000 đến dưới 1.150.000 đồng/người/tháng.

  Nam dưới 60 tuổi, nữ dưới 55 tuổi sống độc thân và mắc một trong các bệnh hiểm nghèo hoặc bị khuyết tật hay đang nuôi người thân là người khuyết tật

  - Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

  - Nữ từ đủ 55 tuổi trở lên và không sống độc thân

  - 900.000 đồng/người/tháng nếu thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người dưới 900.000 đồng/người/tháng.

  - 700.000 đồng/người/tháng nếu thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người từ 900.000 đến dưới 1.150.000 đồng/người/tháng

  Nam dưới 60 tuổi, nữ dưới 55 tuổi sống độc thân và không mắc bệnh hiểm nghèo hay không bị khuyết tật hay nuôi người thân là người bị khuyết tật

  - 700.000 đồng/người/tháng nếu thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người từ 900.000 đến dưới 1.150.000 đồng/người/tháng

  Xem thêm tại dự thảo Nghị định hướng dẫn dưới đây.

   
  7714 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận