Mức chi bồi thường, hỗ trợ tái định cư năm 2022

Chủ đề   RSS   
 • #592356 11/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Mức chi bồi thường, hỗ trợ tái định cư năm 2022

  Ngày 05/10/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2022/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
   
  muc-chi-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-nam-2022
   
  Cụ thể, nội dung nổi bật tại Thông tư 61/2022/TT-BTC quy định mức chi mới cho tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất như sau:
   
  (1) Đối với các nội dung chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện hành.
   
  (2) Đối với nhà làm việc, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và cơ quan thẩm định thì các đơn vị này có trách nhiệm bố trí, sắp xếp trong diện tích nhà làm việc, máy móc, thiết bị hiện có của mình để phục vụ hoạt động.
   
  Trường hợp không bố trí được trong diện tích nhà làm việc, máy móc, thiết bị hiện có thì được thuê để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 
   
  Lưu ý: Việc thuê mượn phải đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan.
   
  (3) Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc (bưu chính, điện thoại), xăng xe được tính theo nhu cầu thực tế của từng dự án, tiểu dự án.
   
  (4) Chi phí trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện thông qua Hợp đồng được ký giữa các chủ thể sau:
   
  - Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 
   
  - Đơn vị cung cấp dịch vụ. 
   
  Trong đó, đơn vị cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện đúng hợp đồng đã ký và pháp luật có liên quan. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
   
  Ngoài ra, đối với các nội dung chi không thuộc phạm vi quy định nêu trên thì UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, báo cáo HĐND cấp tỉnh quy định mức chi cụ thể để thực hiện cho phù hợp.
   
  Bên cạnh đó, đối với nội dung chi tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện cụ thể như sau:
   
  - Chi thông báo, tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện quyết định cưỡng chế.
   
  - Chi mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ phương tiện cần thiết khác phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế.
   
  - Chi phục vụ công tác tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế.
   
  - Chi phí niêm phong, phá, tháo dỡ, vận chuyển tài sản; di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế, chi thuê địa điểm, nhân công, phương tiện bảo quản tài sản.
   
  - Chi cho công tác quay phim, chụp ảnh phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế.
   
  - Chi phí bảo vệ, chống tái chiếm đất sau khi tổ chức thực hiện cưỡng chế.
   
  Xem thêm Thông tư 61/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/11/2022 thay thế Thông tư 74/2015/TT-BTC.
   
  281 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (21/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595097   30/11/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3784
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Mức chi bồi thường, hỗ trợ tái định cư năm 2022

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích từ bạn. Trên thực tế, từ trước đến nay việc đền bù giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất luôn là một vấn đề có rất nhiều phản ứng trái chiều từ các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi. Thông thường, người dân thường cho rằng mức bồi thường quá thấp, không đúng với giá trị thực tế của thửa đất. Do đó, hoạt động bồi thường giải phóng mặt bằng thường xuyên nhận được rất nhiều khiếu nại, kiến nghị từ người dân.

   
  Báo quản trị |