Một số ngành sẽ không còn giảm thuế GTGT vào năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #593943 18/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Một số ngành sẽ không còn giảm thuế GTGT vào năm 2023

  Giảm thuế giá trị tăng (GTGT) là một chính sách tài khóa nhằm khuyến khích, đẩy mạnh đầu tư cho các ngành thuộc lĩnh vực sản xuất, dịch vụ mà Nhà nước quy định.
   
  Đầu năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
   
  mot-so-nganh-se-khong-con-giam-thue-gtgt-vao-nam-2023
   
  Theo đó, Nghị định 15/2022/NĐ-CPsẽ bắt đầu hết hiệu lực vào ngày 31/12/2022 đối với các ngành nghề, lĩnh vực được giảm thuế GTGT theo Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 41/2022/NĐ-CP) như sau:
   
  (1) Giảm thuế GTGT đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
   
  - Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, chi tiết tại Phụ lục I
   
  Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ nêu trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. 
   
  Đối với mặt hàng than khai thác bán ra thuộc đối tượng giảm thuế GTGT. Mặt hàng than tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.
   
  - Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, chi tiết tại Phụ lục II.
   
  - Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin, chi tiết tại Phụ lục III.
   
  Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 và không được giảm thuế GTGT.
   
  (2) Mức giảm thuế GTGT
   
  Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa.
   
  Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn.
   
  (3) Trình tự, thủ tục thực hiện
   
  Đối với cơ sở kinh doanh áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% tại mục (2), khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “8%”.
   
  Tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT.
   
  Đối với cơ sở kinh doanh áp dụng tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu tại mục (2), khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa:
   
  - Tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm.
   
  - Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu.
   
  Đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15”.
   
  (4) Hướng dẫn cách ghi hóa đơn
   
  Trường hợp áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.
   
  Trường hợp áp dụng tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu tại mục (2) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm.
   
  Như vậy, kể từ ngày 01/01/2023 thì Nghị định 15/2022/NĐ-CP chính thức hết hiệu lực các ngành, lĩnh vực chịu sự điều chỉnh sẽ không còn được giảm thuế GTGT theo Nghị định này. Hiện nay, cũng chưa có văn bản mới về việc điều chỉnh tài khóa cho năm 2023 vì vậy chưa thể biết được các đối tượng trên có tiếp tục được giảm hay tăng thuế GTGT.
   
  1955 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594115   23/11/2022

  Một số ngành sẽ không còn giảm thuế GTGT vào năm 2023

  Theo mình thì quy định này nhằm góp phần phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021 – 2025: tăng trưởng GDP, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung hạn và dài hạn. Đồng thời giúp tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân. Tuy nhiên đến nay khi tình hình đã ổn định thì có thể giảm bớt các quy định về giảm thuế GTGT.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huy.tran3089@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/11/2022)
 • #594457   28/11/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (442)
  Số điểm: 3365
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Một số ngành sẽ không còn giảm thuế GTGT vào năm 2023

  Đầu năm 2022, Nhà nước ta đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP về việc giảm thuế GTGT một số hàng hóa, dịch vụ từ 10% xuống còn 8%.Tuy nhiên, việc giảm thuế GTGT này chỉ áp dụng trong năm 2022 thôi. Đến ngày 31/12/2022 thì Nghị định 15/2022/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành. Do đó các doanh nghiệp lưu ý áp dụng cho chính xác nhé

   
  Báo quản trị |