Mỗi lần hỏi cung bị can phải lặp lại việc giải thích cho bị can biết quyền nghĩa vụ của mình không?

Chủ đề   RSS   
 • #601742 12/04/2023

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 5408
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Mỗi lần hỏi cung bị can phải lặp lại việc giải thích cho bị can biết quyền nghĩa vụ của mình không?

  Hỏi cung là một trong những hoạt động tố tụng do Điều tra viên tiến hành khi có quyết định khởi tố bị can để lấy lời khai của người này về các tình tiết của các hành vi phạm tội.

  Trước mỗi lần hỏi cung bị can có cần phải lặp lại việc giải thích cho bị can biết quyền nghĩa vụ của mình không?

  Việc hỏi cung bị can hiện nay tại Điều 183 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có quy định như sau:

  - Việc hỏi cung bị can do Điều tra viên tiến hành ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can. Có thể hỏi cung bị can tại nơi tiến hành điều tra hoặc tại nơi ở của người đó. Trước khi hỏi cung bị can, Điều tra viên phải thông báo cho Kiểm sát viên và người bào chữa thời gian, địa điểm hỏi cung. Khi xét thấy cần thiết, Kiểm sát viên tham gia việc hỏi cung bị can.

  - Trước khi tiến hành hỏi cung lần đầu, Điều tra viên phải giải thích cho bị can biết rõ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 60 của Bộ luật này. Việc này phải ghi vào biên bản.

  Trường hợp vụ án có nhiều bị can thì hỏi riêng từng người và không để họ tiếp xúc với nhau. Có thể cho bị can viết bản tự khai của mình.

  - Không hỏi cung bị can vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản.

  Theo đó có quy định trước khi tiến hành hỏi cung lần đầu, Điều tra viên phải giải thích cho bị can biết rõ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 60 của Bộ luật này và việc giải thích này cũng phải được ghi vào biên bản hỏi cung.

  Như vậy, việc giải thích cho bị can biết quyền nghĩa vụ của mình khi hỏi cung chỉ cần thực hiện lần đâu tiên, những lần hỏi cung sau đó không cần phải lặp lại việc này.

  Khung giờ nào không được hỏi cung bị can?

  Như có đề cập ở trên thì, sẽ không hỏi cung bị can vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản.

  Theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có quy định: Thời hạn mà Bộ luật này quy định được tính theo giờ, ngày, tháng, năm. Đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

  Như vậy, việc hỏi cung bị can sẽ không được thực hiện trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau (trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản).

  Lưu ý rằng quy định này được hiểu là thời điểm bắt đầu hỏi cung bị can không được rơi vào khoảng thời gian ban đêm. Trường hợp việc hỏi cung tiến hành trước 22 giờ thì sau đó kéo dài sau 22 giờ thì vẫn được thực hiện cho đến khi kết thúc việc hỏi cung.

  Biên bản hỏi cung bị can nếu như có nhiều trang thì có cần phải ký xác nhận từng trang không?

  Điều 184 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có quy định về biên bản hỏi cung bị can, trong đó có nêu:

  -  Mỗi lần hỏi cung bị can đều phải lập biên bản.

  Biên bản hỏi cung bị can được lập theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật này; phải ghi đầy đủ lời trình bày của bị can, các câu hỏi và câu trả lời. Nghiêm cấm Điều tra viên, Cán bộ điều tra tự mình thêm, bớt hoặc sửa chữa lời khai của bị can.

  - Sau khi hỏi cung, Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải đọc biên bản cho bị can nghe hoặc để bị can tự đọc. Trường hợp bổ sung, sửa chữa biên bản thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra và bị can cùng ký xác nhận. Nếu biên bản có nhiều trang thì bị can ký vào từng trang biên bản. Trường hợp bị can viết bản tự khai thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra và bị can cùng ký xác nhận vào bản tự khai đó.

  - Trường hợp hỏi cung bị can có người phiên dịch thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải giải thích quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch, đồng thời giải thích cho bị can biết quyền yêu cầu thay đổi người phiên dịch; người phiên dịch phải ký vào từng trang của biên bản hỏi cung.

  Theo đó có quy định nếu như biên bản hỏi cung có nhiều trang thì bị can phải ký vào từng trang biên bản hỏi cung đó.

   
  362 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận