Lệ phí đăng ký tập sự hành nghề công chứng là bao nhiêu và hồ sơ đăng ký như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #607838 29/12/2023

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Lệ phí đăng ký tập sự hành nghề công chứng là bao nhiêu và hồ sơ đăng ký như thế nào?

  Lệ phí đăng ký tập sự hành nghề công chứng là bao nhiêu và hồ sơ đăng ký như thế nào? Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng ra sao?

  Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng như thế nào?

  Theo Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 2683/QĐ-BTP năm 2023, trình tự thực hiện thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng như sau:

  - Người được tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua Trung tâm dịch vụ hành chính công 01 bộ hồ sơ đăng ký tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2023/TT-BTP đến Sở Tư pháp nơi có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ra quyết định đăng ký tập sự hành nghề công chứng và gửi quyết định cho người đăng ký tập sự và tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

  - Đối với trường hợp người đủ điều kiện đăng ký tập sự đã liên hệ với ít nhất 03 tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc đã liên hệ với 01 tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự trong trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có từ 03 tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự trở xuống mà bị từ chối nhận tập sự thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2023/TT-BTP để Sở Tư pháp tỉnh, thành phố đó bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng.Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp xem xét, chỉ định tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự và ra quyết định đăng ký tập sự hành nghề công chứng và gửi quyết định cho người đăng ký tập sự và tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự; trường hợp tại tỉnh, thành phố đó không còn tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự thì phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do cho người đề nghị.

  Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp thực hiện việc xác minh để làm rõ điều kiện đăng ký tập sự và nhận tập sự theo quy định của Luật Công chứng 2014, Thông tư 08/2023/TT-BTP; thời hạn xác minh tối đa là 10 ngày và không tính vào thời gian xem xét, chỉ định tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự, đăng ký tập sự.

  cong-chung

  Hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề công chứng gồm những thành phần nào?

  Theo Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 2683/QĐ-BTP năm 2023, hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề công chứng gồm những thành phần sau đây:

  - Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Mẫu TP-TSCC-01a tải) hoặc (Mẫu TP-TSCC-01b  tải) ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BTP;

  - Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng hoặc quyết định công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu).

  Lệ phí đăng ký tập sự hành nghề công chứng được quy định là bao nhiêu?

  Theo Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 2683/QĐ-BTP năm 2023, không phải nộp lệ phí khi đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

  Tóm lại, không phải nộp lệ phí khi đăng ký tập sự hành nghề công chứng và người đăng ký cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các thành phần như trên.

   

   
  95 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận