Ký hợp đồng bao lâu thì phải đóng bảo hiểm cho nhân viên?

Chủ đề   RSS   
 • #585529 21/06/2022

  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (544)
  Số điểm: 4784
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 58 lần


  Ký hợp đồng bao lâu thì phải đóng bảo hiểm cho nhân viên?

  1. Ký hợp đồng bao lâu thì phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

  Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về đối tượng người lao động phải tham gia BHXH bắt buộc. Theo quy định này, những người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

  Do đó, nếu khi các bên ký hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải đóng BHXH bắt buộc.

  Căn cứ Điều 85, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, hằng tháng, người lao động và người sử dụng lao động sẽ phải đóng BHXH với tỷ lệ như sau:

  Người lao động: Đóng 8% tiền lương.

  Người sử dụng lao động:

  - Đóng 3% quỹ tiền lương đóng BHXH vào quỹ ốm đau và thai sản.

  - Đóng 1% quỹ tiền lương đóng BHXH vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  - Đóng 14% quỹ tiền lương đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  2. Ký hợp đồng bao lâu thì phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?

  Điều 43 Luật Việc làm 2013 đã ghi nhận về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên sẽ bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

  Như vậy, khi ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên, người lao động và người sử dụng lao động sẽ phải đóng bảo hiểm thất nghiệp.

  Căn cứ Điều 57 Luật Việc làm 2013, hằng tháng, các bên sẽ phải bỏ ra một số tiền nhất định để đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể:

  - Người lao động đóng 8% tiền lương.

  - Người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

  3. Ký hợp đồng bao lâu thì phải đóng bảo hiểm y tế?

  Khoản 1 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi năm 2014 đã quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm do do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

  a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

  b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

  Với quy định này, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên sẽ trở thành đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

  Như vậy, nếu ký hợp đồng lao động với thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thì các bên sẽ phải đóng bảo hiểm y tế.

  Theo điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, hằng tháng, mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động và người sử dụng lao động được xác định như sau:

  - Người lao động đóng 1,5 % tiền lương.

  - Người sử dụng lao động đóng 4,5 % tiền lương của người lao động.

   
  27631 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn maithuan415 vì bài viết hữu ích
  admin (25/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587688   16/07/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1964)
  Số điểm: 14020
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


  Ký hợp đồng bao lâu thì phải đóng bảo hiểm cho nhân viên?

  Như vậy, việc đóng các loại bảo hiểm như sau:
   
  - Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên;
  - Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên;
  - Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp: Hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên
   
  Báo quản trị |  
 • #587704   16/07/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Ký hợp đồng bao lâu thì phải đóng bảo hiểm cho nhân viên?

  Cảm ơn bài viết của bạn tuy nhiên, mình muốn bổ sung ý kiến sau về thời hạn đóng bảo hiểm xã hội sau khi ký hợp đồng lao động như sau:

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định việc giải quyết đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

  1. Việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:

  a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

  b) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

  Như vậy, theo quy định trên, khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu tại công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng với người lao động, công ty cần nộp hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhtai99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/07/2022)
 • #589208   31/07/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Ký hợp đồng bao lâu thì phải đóng bảo hiểm cho nhân viên?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ trong bài viết này. Hiện nay, khi ký hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có thể sẽ phải đóng 03 loại bảo hiểm bắt bắt buộc gồm: Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nhiệp, bảo hiểm y tế. Thông qua bài viết, mình đã có thể nắm rõ từng mốc thời gian phải đóng các loại bảo hiểm này để đảm bảo quyền lợi cho chính mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #590567   30/08/2022

  Ký hợp đồng bao lâu thì phải đóng bảo hiểm cho nhân viên?

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Với các loại bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước tổ chức, cả người lao động và người sử dụng lao động đều có trách nhiệm tham gia. Theo đó hiện nay, khi ký hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có thể sẽ phải đóng 03 loại bảo hiểm bắt bắt buộc gồm: Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nhiệp, bảo hiểm y tế. Đóng bảo hiểm cho người lao động là nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tồn tại trường hợp người sử dụng lao động không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Việc nắm rõ quy định pháp luật về việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nói riêng và bảo hiểm nói chung là điều rất cần thiết cho người lao động cũng như người sử dụng lao động. Bên cạnh đó, vì đây là nghĩa vụ của người sử dụng lao động, ngược lại là quyền lợi của người lao động nên cả hai chủ thể trên cần phải nắm rõ các quy định của pháp luật để thực hiện các quy định pháp luật tương ứng.

   
  Báo quản trị |  
 • #602512   12/05/2023

  Ký hợp đồng bao lâu thì phải đóng bảo hiểm cho nhân viên?

  Hiện tại em có nghe 1 số thông tin là HĐ Thử Việc phải do Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội cấp, và HĐ Thử việc này chỉ có thời hạn là không quá 7 ngày. Nếu trường hợp Doanh nghiệp đang sử dụng những loại HĐ Thử việc 30-60 ngày và những HĐ này tải từ trên mạng thì sẽ bị thanh tra và truy thu 2 tháng thử việc này ạ, Anh/chị nào có thông tin nào liên quan đến trường hợp trên không ạ, cho e xin thông tin để nắm bắt thêm ạ

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hr.baotinco@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/05/2023)
 • #606981   22/11/2023

  tienoanh
  tienoanh

  Sơ sinh

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ký hợp đồng bao lâu thì phải đóng bảo hiểm cho nhân viên?

  Vậy định nghĩa đủ 1 tháng là bao nhiêu ngày ạ? vì ko phải lúc nào NLĐ cũng vào đầu tháng và có tháng 28,29,30,31 ngày 

   
  Báo quản trị |