Không sử dụng sản phẩm của hợp tác xã có bị chấm dứt tư cách thành viên không?

Chủ đề   RSS   
 • #594997 30/11/2022

  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Không sử dụng sản phẩm của hợp tác xã có bị chấm dứt tư cách thành viên không?

  Việc thành viên tham gia vào hợp tác xã một phần là để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mà hợp tác xã cung cấp. Vậy khi không sử dụng sản phẩm của hợp tác xã có bị chấm dứt tư cách thành viên không?

  Căn cứ Điều 16 Luật hợp tác xã 2012 quy định chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên như sau:

  1. Tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên bị chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

  a) Thành viên là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị kết án phạt tù theo quy định của pháp luật;

  b) Thành viên là hộ gia đình không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; thành viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản; hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

  c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

  d) Thành viên, hợp tác xã thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

  đ) Thành viên, hợp tác xã thành viên bị khai trừ theo quy định của điều lệ;

  e) Thành viên, hợp tác xã thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm. Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không làm việc trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 02 năm;

  g) Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ;

  h) Trường hợp khác do điều lệ quy định.

  2. Thẩm quyền quyết định chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên được thực hiện như sau:

  a) Đối với trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều này thì hội đồng quản trị quyết định và báo cáo đại hội thành viên gần nhất;

  b) Đối với trường hợp quy định tại điểm đ, g và h khoản 1 Điều này thì hội đồng quản trị trình đại hội thành viên quyết định sau khi có ý kiến của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

  3. Việc giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ đối với thành viên, hợp tác xã thành viên trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên thực hiện theo quy định của Luật này và điều lệ.

  Như vậy, thành viên của hợp tác xã không sử dụng sử dụng sản phẩm của hợp tác xã trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên.

   
  151 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhcong99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597699   29/01/2023

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Không sử dụng sản phẩm của hợp tác xã có bị chấm dứt tư cách thành viên không?

  Theo quy định của Luật hợp tác xã 2012, nhu cầu chung của thành viên, hợp tác xã thành viên là nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ giống nhau phát sinh thường xuyên, ổn định từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của thành viên, hợp tác xã thành viên. Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì nhu cầu chung của thành viên là nhu cầu việc làm của thành viên trong hợp tác xã do hợp tác xã tạo ra. Do đó, việc không sử dụng sản phẩm của hợp tác xã trong thời gian liên tục sẽ làm ảnh hưởng đến nhu cầu chung của tổ chức, tác động đến tính tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đây cũng là căn cứ để chấm dứt tư cách thành viên.

   

   
  Báo quản trị |