Khi nào đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng?

Chủ đề   RSS   
 • #552877 27/07/2020

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (543)
  Số điểm: 77128
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 178 lần


  Khi nào đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng?

  Huy hiệu Đảng là hình thức khen thưởng đối với đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ tuổi đảng theo quy định.

  Theo Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016, tiêu chuẩn, đối tượng tặng Huy hiệu Đảng như sau:

  Những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên thì được tặng Huy hiệu Đảng.

  Như vậy, sẽ có Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng (12 Huy hiệu Đảng).

  Đảng viên đã từ trần, nếu thời gian tham gia sinh hoạt đảng có đủ tuổi đảng như nêu trên thì được truy tặng Huy hiệu Đảng.

  Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng từ hình thức cảnh cáo trở lên thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng.

  Đảng viên bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá một năm so với thời gian quy định.

  Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng có quyền được xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn.

  Thẩm quyền khen thưởng: Tỉnh ủy (và tương đương): tặng bằng khen, tặng cờ cho tổ chức đảng, tặng Huy hiệu Đảng 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng, bằng khen cho đảng viên trong đảng bộ.

  Huy hiệu Đảng là hình thức khen thưởng đối với đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ số năm tuổi đảng theo quy định.

  Theo Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016, tiêu chuẩn, đối tượng tặng Huy hiệu Đảng như sau:

  Những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên thì được tặng Huy hiệu Đảng.

  Như vậy,sẽ có Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng (12 Huy hiệu Đảng).

  Đảng viên đã từ trần, nếu thời gian tham gia sinh hoạt đảng có đủ tuổi đảng như nêu trên thì được truy tặng Huy hiệu Đảng.

  Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng từ hình thức cảnh cáo trở lên thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng.

  Đảng viên bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá một năm so với thời gian quy định.

  Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng có quyền được xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn.

  Thẩm quyền khen thưởng: Tỉnh ủy (và tương đương): tặng bằng khen, tặng cờ cho tổ chức đảng, tặng Huy hiệu Đảng 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng, bằng khen cho đảng viên trong đảng bộ.

  Cập nhật bởi DuTiepKhac ngày 27/07/2020 03:25:25 CH

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  10066 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận