Hướng dẫn vi phạm quy định khiếu nại, tố cáo và giải quyết đối với Đảng viên

Chủ đề   RSS   
 • #595245 06/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn vi phạm quy định khiếu nại, tố cáo và giải quyết đối với Đảng viên

  Ngày 22/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
   
  Theo đó, hướng dẫn thực hiện quy định vi phạm quy định khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Điều 38 Quy định 69-QĐ/TW như sau:
   
  huong-dan-vi-pham-quy-dinh-khieu-nai-to-cao-va-giai-quyet-doi-voi-dang-vien
   
  Đảng viên thực hiện quyền tố cáo được tổ chức đảng, cơ quan có thẩm quyền kết luận nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần.
   
  Đúng về hiện tượng nhưng không đúng về bản chất thì không bị coi là bịa đặt, vu khống hoặc tố cáo sai.
   
  Có lời nói, hành động hoặc thông qua người khác đe dọa, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, uy tín, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo.
   
  - Ngăn cản, gây khó khăn cho việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp trong thi chuyển ngạch, nâng bậc, nâng lương, khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và quyền, lợi ích hợp pháp khác của người tố cáo.
   
  - Phân biệt đối xử, lôi kéo người khác cản trở việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người tố cáo.
   
  - Xử lý trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thay đổi công việc của người tố cáo với động cơ trù dập.
   
  - Trực tiếp hoặc thuê, nhờ người khác đe dọa, trấn áp, trả thù, trù dập, khống chế, vu khống người trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo.
   
  - Trực tiếp hoặc thông qua người khác gặp, điện thoại, nhắn tin hoặc dùng các hành vi khác gây sức ép với người giải quyết nhằm làm sai lệch nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo.
   
  Hướng dẫn xử lý vi phạm quy định hôn nhân và gia đình 
   
  Khi Đảng viên vi phạm Điều 52 Quy định 69-QĐ/TW quy định về hôn nhân và gia đình thì cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo quy và hướng dẫn sau:
   
  - Có con đẻ ngoài hôn nhân với người khác. 
   
  - Từ chổi hoặc không hợp tác thực hiện nghĩa vụ để xác nhận huyết thống theo yêu cầu của tổ chức đảng có thẩm quyền.
   
  Ngoài vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình Đảng viên vi phạm đến chính sách dân số Điều 52 Quy định 69-QĐ/TW thì thực hiện như sau:
   
  Vi phạm do nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe thai sản (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật.
   
  Vi phạm do cố ý hoặc cưỡng ép không thực hiện kế hoạch hóa gia đình thì xem xét tăng nặng mức kỷ luật.
   
  Xem thêm Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW có hiệu lực từ ngày ký.
   
  326 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận