Hướng dẫn chế độ kế toán cho công ty chứng khoán

Chủ đề   RSS   
 • #389669 26/06/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  Hướng dẫn chế độ kế toán cho công ty chứng khoán

  Cùng là doanh nghiệp nhưng với công ty chứng khoán những đặc điểm riêng về tính chất so với các doanh nghiệp khác, vì thế với các doanh nghiệp khác thì áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC còn với công ty chứng khoán thì áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 210/2014/TT-BTC.

  Một số lưu ý cho kế toán tại công ty chứng khoán như sau:

  Hệ thống kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán

  Bao gồm các tài khoản cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4 trong Bảng cân đối kế toán và tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán.

  Các Công ty chứng khoán căn cứ vào Hệ thống tài khoản kế toán (file đính kèm) để vận dụng và chi tiết hóa hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng loại hoạt động của đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

  Công ty chứng khoán có thể mở thêm tài khoản từ cấp 4 trở lên theo yêu cầu của quản lý mà không phải đề nghị Bộ Tài Chính chấp thuận.

  Trường hợp Công ty chứng khoán cần bổ sung tài khoản hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2, cấp 3 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

  Quy trình thực hiện

  1. Mở sổ kế toán

  2. Ghi sổ kế  toán

  Công ty chứng khoán được lựa chọn ghi sổ kế toán bằng tay hay bằng phần mềm.

  Nếu lựa chọn phương thức ghi sổ bằng phần mềm thì Công ty chứng khoán được lựa chọn mua hoặc tự xây dựng chương trình phần mềm kế toán cho phù hợp với Hình thức Nhật ký chung.

  Hình thức kế toán Nhật ký chung bằng phần mềm kế toán áp dụng tại Công ty chứng khoán phải đảm bảo các yêu cầu sau:

  - Có đủ các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết cần thiết để đáp ứng yêu cầu kế toán theo quy định.

  - Thực hiện đúng các quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và sửa chữa sổ kế toán theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và quy định tại Thông tư này;

  - Công ty chứng khoán phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện của phần mềm kế toán do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 103/2005/TT-BTC.

  Quá trình thực hiện có thể phát sinh các trường hợp sửa chữa, điều chỉnh sổ kế toán.

  3. Khóa sổ kế toán

  Danh mục báo cáo tài chính

  1. Danh mục Báo cáo tài chính riêng áp dụng đối với Công ty chứng khoán

  STT

  Danh mục Báo cáo tài chính riêng

  Ký hiệu

  I

  Báo cáo tài chính riêng năm

   

  01

  Báo cáo thu nhập toàn diện riêng

  Mẫu số B 01 - CTCK

  02

  Báo cáo tình hình tài chính riêng

  Mẫu số B 02 - CTCK

  03

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng

  Mẫu số B 03 (a,b) - CTCK

  04

  Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu riêng

  Mẫu số B 04 - CTCK

  05

  Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng

  Mẫu số B 05 - CTCK

  II

  Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ, bán niên (dạng đầy đủ)

   

  01

  Báo cáo thu nhập toàn diện riêng (Bán niên, giữa niên độ)

  Mẫu số B 01g - CTCK

  02

  Báo cáo tình hình tài chính riêng (Bán niên, giữa niên độ)

  Mẫu số B 02g - CTCK

  03

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (Bán niên, giữa niên độ)

  Mẫu số B 03 (a,b)g - CTCK

  04

  Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu riêng (Bán niên, giữa niên độ)

  Mẫu số B 04g – CTCK

  05

  Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (Bán niên, giữa niên độ)

  Mẫu số B 05g - CTCK

  2. Danh mục Báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng đối với Công ty chứng khoán

  STT

  Danh mục Báo cáo tài chính hợp nhất

  Ký hiệu

  I

  Báo cáo tài chính hợp nhất năm

  01

  Báo cáo thu nhập toàn diện hợp nhất năm

  Mẫu số B 01 - CTCK/HN

  02

  Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm

  Mẫu số B 02 - CTCK/HN

  03

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm

  Mẫu số B 03 (a,b) - CTCK/HN

  04

  Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất năm

  Mẫu số B 04 - CTCK/HN

  05

  Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm

  Mẫu số B 05 - CTCK/HN

  II

  Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, bán niên (dạng đầy đủ)

  01

  Báo cáo thu nhập toàn diện hợp nhất (Bán niên, giữa niên độ)

  Mẫu số B 01g - CTCK/HN

  02

  Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất (Bán niên, giữa niên độ)

  Mẫu số B 02g - CTCK/HN

  03

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (Bán niên, giữa niên độ)

  Mẫu số B 03 (a,b)g -CTCK/HN

  04

  Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất (Bán niên, giữa niên độ)

  Mẫu số B 04g - CTCK/HN

  05

  Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (Bán niên, giữa niên độ)

  Mẫu số B 05g - CTCK/HN

  Xem chi tiết Hệ thống kế toán và các mẫu báo cáo tài chính tại file đính kèm.

   
  12651 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  Cu156 (01/07/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận