Hợp đồng với cơ sở khám chữa bệnh

Chủ đề   RSS   
 • #505185 19/10/2018

  Hợp đồng với cơ sở khám chữa bệnh

  Xin chào!

  Tôi có một số vướng mắc về việc bộ phận y tế tại doanh nghiệp.

  Theo khoản 5 Điều 73 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 và  khoản 5 điều 37 Nghị định 39/2016/NĐ-CP thì doanh nghiệp có thể hợp đồng với cơ sở khám chửa bệnh để đảm nhận chức năng bộ phận y tế doanh nghiệp.

  Doanh nghiệp tôi không đủ khả năng thuê bác sĩ cố định làm việc tại cơ sở nên đã ký hợp động với cơ sở khám chữa bệnh.

  1/Trong trường hợp này, cơ sở khám chữa bệnh cần cung cấp các giấy tờ gì cho phía tôi để chứng minh minh đủ điểu kiện?

  2/Cơ sở khám chữa bệnh có cần cử người vào làm việc tại chỗ chúng tôi để đảm bảo tiêu chuẩn 1 bác sĩ 1 người làm công tác y tế như luật quy định với quy môi lao động của chúng tôi không?

  3/Phòng y tế công ty có 2 y tá trực, 2 người này có cần huấn luyện nhóm 5 định kỳ không?

  4/Các chức năng của bộ phận y tế theo khoản 2 điều 73 luật an toàn vệ sinh lao động 2015 sẽ do 2 y tá công ty đảm nhận hay do cơ sở khám chữa bệnh chúng tôi đã ký hợp đồng đảm nhận?

   

  Xin tư vấn giúp.

  Cảm ơn!

   
  1477 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận