Hỏi về thẩm quyền xử phạt hành chính hành vi hùn chung vốn nhưng không có tư cách pháp nhân?

Chủ đề   RSS   
 • #566069 02/01/2021

  Hỏi về thẩm quyền xử phạt hành chính hành vi hùn chung vốn nhưng không có tư cách pháp nhân?

  Tại khoản 2 Điều 52. Nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì Thẩm quyền phạt tiền quy định tại khoản 1 Điều này được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.
   
  Vậy cho hỏi luật sư "mức tối đa của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể" ở đây có phải là mức tối đa của khung phạt hay không? ví dụ, khung phạt Từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng  thì có phải lấy 80.000.000 đồng đễ xác định thẩm quyền ra quyết định xử phạt hay không?
   
  Về hành vi nhiều người cùng chung vốn vào nhưng không có tư cách pháp nhân, chỉ đơn giản là huồng vốn khai thác khoáng sản trái phép và hưởng lợi nhuận sau khai thác thì xử phạt 1 người cầm đầu hay xủa phạt tất cả những người huồng vốn  Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.
   
  Xin chân thành cảm ơn!
   
  531 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bahiepduc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận