Hồ sơ, thủ tục xin cấp phép nuôi trồng thủy sản thay đổi từ ngày 15/8/2023

Chủ đề   RSS   
 • #605923 06/10/2023

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (402)
  Số điểm: 3489
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 73 lần


  Hồ sơ, thủ tục xin cấp phép nuôi trồng thủy sản thay đổi từ ngày 15/8/2023

  Thủ tục cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hiện hành đang được thực hiện như thế nào? Nguyên tắc và căn cứ cấp giấy phép là gì

  1. Nguyên tắc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

  Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 67/2018/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định 40/2023/NĐ-CP, nguyên tắc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi là:

  - Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và công trình được cấp phép, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi; không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của công trình thủy lợi, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; phù hợp với nguyên tắc sử dụng công trình đa mục tiêu, sử dụng tổng hợp đất đai, quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên nước theo quy định tại Luật Thủy lợi, Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

  - Đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

  - Đối với nhiều hoạt động thuộc cùng một dự án do tổ chức, cá nhân đầu tư từ giai đoạn xây dựng công trình đến giai đoạn khai thác, sử dụng thuộc thẩm quyền cấp phép của một cơ quan thì cấp một giấy phép.

  - Đối với các dự án bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa hoặc bổ sung hạng mục vào công trình thủy lợi hiện có do chủ sở hữu công trình thủy lợi quyết định chủ trương đầu tư thì không phải xin giấy phép.

  2. Căn cứ cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

  Tại Điều 14 Nghị định 67/2018/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định 40/2023/NĐ-CP quy định việc cấp giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải căn cứ:

  - Nhiệm vụ, hiện trạng công trình thủy lợi.

  - Quy hoạch thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch thủy lợi được duyệt thì căn cứ vào thiết kế của công trình thủy lợi và bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn và vận hành công trình thủy lợi.

  - Tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép đã cấp của tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép. 

  3. Thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

  Theo nội dung tại Quyết định 3216/QĐ-BNN-TL năm 2023, trình tự thực hiện như sau:

  Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và PTNT.

  Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ:

  Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo lý do không cấp giấy phép.

  Cách thức thực hiện

  Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua môi trường mạng.

  Thành phần, số lượng hồ sơ

  - Thành phần hồ sơ gồm:

  (1) Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 01 (quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP).

  (2) Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

  (3) Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an toàn công trình thủy lợi.

  (4) Văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi về ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an toàn công trình thủy lợi của tổ chức, cá nhân.

  (5) Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, hồ sơ đề nghị cấp phép phải bổ sung:

  + Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  + Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư;

  + Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

  + Bản sao thông báo thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế của dự án.

  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp giấy phép: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

  Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức; Cá nhân.

  Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

  => Theo đó, từ 15/8/2023 đã bổ sung, thay đổi nguyên tắc và căn cứ cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Đối với hồ sơ cấp phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đã không còn yêu cầu Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp, bổ sung thêm các hồ sơ đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi.

   
  600 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận