Hiệu lực trong hợp đồng mua bán hàng hóa giữa pháp nhân với cá nhân

Chủ đề   RSS   
 • #540572 05/03/2020

  Hiệu lực trong hợp đồng mua bán hàng hóa giữa pháp nhân với cá nhân

  Thưa Luật sư

  Trong HD mua bán mình có thỏa thuận về thời gian và hiệu lực thực hiện HD giữa 2 bên:

  Vậy nếu trong HD có ghi " Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 đến ngày 1/1/2021" như vậy có phù hợp không và có đúng theo quy định chưa ạ?

   
  1848 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tfrdoccontrol vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/03/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #540629   05/03/2020

  LEGAL-A25
  LEGAL-A25
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 100 lần


  Tình huống của bạn, mình xin phép có một số chia sẻ như sau:

  Căn cứ theo quy định tại Điều 398 Bộ luật Dân sự 2015 thì

  Điều 398. Nội dung của hợp đồng

  1. Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

  2. Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

  …                      

  d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;[…]”

  Bên cạnh đó theo quy định tại Điều 401 Bộ luật Dân sự 2015 thì

  Điều 401. Hiệu lực của hợp đồng

  1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

  2. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.”

  Như vậy, Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên, các bên có quyền giao kết thời hạn có hiệu lực cuả hợp đồng phụ thuộc vào mục đích giao kết riêng, pháp luật hiện hành không hạn chế việc các bên định đoạt thời đểm có hiệu lực của hợp đồng cũng như thời hạn thực hiện hợp đồng của các bên. Các bên tự mình giao kết và tự mình định đoạt thời hạn thực hiện nội dung đã gia kết

  Ví dụ: A và B giao kết hợp đồng mua bán văn phòng phẩm, thời hạn thực hiện là 01 năm, theo đó mỗi tháng vào ngày 05 đầu tháng, A có trách nhiệm cung ứng các loại văn phòng phẩm mà B đã lên đơn đặt hàng trước đó. Thì trong suốt 01 đó A bán hàng cho B theo đúng như những gì đã thỏa thuận.

   

  Cập nhật bởi nhatgiabao ngày 05/03/2020 10:49:27 CH
   
  Báo quản trị |