Hệ số phụ cấp chức vụ bị thay đổi?

Chủ đề   RSS   
 • #576462 26/10/2021

  Hệ số phụ cấp chức vụ bị thay đổi?

  Tôi hiện nay là 1 phó phòng cấp huyện. Năm 2019 tôi được luân chuyển về làm Phó bí thư thường trực ở 1 xã (hệ số phụ cấp chức vụ là 0.25, trước khi luân chuyển tôi là phó phòng cấp huyện phụ cấp chức vụ là 0.2). Năm 2021 tôi lại được luân chuyển về làm phó phòng trước khi tôi đi luân chuyển (hệ số phụ cấp chức vụ là 0.2). Theo như trên thì tôi bi giảm hệ số phụ cấp chức vụ (nếu hiểu theo cách nào đó thì là bị tụt chức). Tôi muốn hỏi là có văn bản nào quy định việc nêu trên không?

  Tôi bị "tụt chức" theo như hệ số phụ cấp chức vụ như vậy là đúng hay sai???

   
  535 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vanthu.daitu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/10/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận