Hai phương án hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện

Chủ đề   RSS   
 • #385407 28/05/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  Hai phương án hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện

  Đó là một trong những nội dung nổi bật của dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật BHXH 2014 về BHXH tự nguyện. Theo đó, hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện có 2 phương án được đưa ra, mời các thành viên Dân Luật cùng góp ý nhé.

  Mình nghĩ điều này là thiết thực bởi lẽ sẽ không phạm vào vết xe đổ của Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 đang gây bức xúc cho người lao động vừa qua.

  1. Về đối tượng hỗ trợ:

  Phương án 1

  Phương án 2

  Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.

  Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người lao động ở khu vực nông thôn tham gia BHXH tự nguyện.

  2. Thời gian hỗ trợ:

  Phương án 1

  Phương án 2

  10 năm đầu tham gia BHXH tự nguyện.

  Toàn bộ thời gian tham gia BHXH tự nguyện.

  3. Mức hỗ trợ

  Căn cứ theo tỷ lệ % trên mức đóng tối thiểu

  Phương án 1

  Phương án 2

  Mức hỗ trợ hằng tháng trong 5 năm đầu là 50%; 5 năm tiếp theo là 30%.

  Mức hỗ trợ hằng tháng là 30% mức đóng tối thiểu cho toàn bộ thời gian tham gia BHXH tự nguyện.

  Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định một số nội dung mới đáng chú ý:

  1. Phương thức hỗ trợ

  - Người tham gia BHXH được hỗ trợ sẽ đóng phần còn lại cho cơ quan BHXH hay đại lý thu BHXH tự nguyện cấp xã.

  - Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hay 12 tháng, cơ quan BHXH tổng hợp số đối tượng được hỗ trợ, số tiền thu của đối tượng và số tiền Nhà nước hỗ trợ theo mẫu của Bộ Tài Chính quy định, gửi cơ quan tài chính để chuyển vào quỹ BHXH.

  2. Phương thức đóng

  Người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn một trong các phương thức sau:

  - Hàng tháng.

  - 03 tháng 01 lần.

  - 06 tháng 01 lần.

  - 12 tháng 01 lần.

  - Một năm cho nhiều năm về sau, tối đa không quá 05 năm.

  - Một lần cho nhiều năm về trước là những năm chưa đóng BHXH trong giai đoạn từ 01/01/2008 đến hiện tại.

  3. Mức đóng hàng tháng = 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  Mức thu nhập do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

  Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn = mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn + m x 500.000 đồng.

  Trong đó: m nhận có các giá trị từ 0,1,2,3…

  Dự kiến Nghị định này sẽ có hiệu lực cùng thời điểm với Luật bảo hiểm xã hội 2014, thay thế Nghị định 190/2007/NĐ-CP

   
  5591 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận