Giáo viên nghỉ hưu trước tuổi được hưởng các chế độ nào?

Chủ đề   RSS   
 • #602305 04/05/2023

  Giáo viên nghỉ hưu trước tuổi được hưởng các chế độ nào?

  Hiện nay rất nhiều giáo viên nghỉ hưu trước tuổi. Tuy nhiên không phải lúc nào việc nghỉ hưu trước tuổi cũng được hưởng các chế độ hỗ trợ. Vậy trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do giám định y khoa thì được hưởng các chế độ chính sách như thế nào?

   

   

  Điều kiện để được hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động như sau:

   

  Căn cứ theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (được sửa đổi bởi điểm b khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019), người lao động khi nghỉ hưu trước tuổi vì suy giảm khả năng lao động thì cần phải đáp ứng những điều kiện theo quy định sau đây để được hưởng lương hưu:

   

  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   

  - Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

   

  - Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

   

  - Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

   

  2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   

  - Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

   

  - Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

   

  Nếu giáo viên thuộc trường hợp trên sẽ đủ điều kiện để được hưởng chế độ lương hưu theo quy định pháp luật nên sẽ được hưởng thêm các chính sách nghỉ hưu trước tuổi.

   

  Bên cạnh đó, người lao động được quyền hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   

  Căn cứ khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về bảo hiểm xã hội một lần:

   

  1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   

  - Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

   

  - Ra nước ngoài để định cư;

   

  - Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

   

  - Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

   

  Theo đó, người lao động nghỉ hưu sớm theo các trường hợp đã nêu bên trên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trường hợp nếu đủ điều kiện nghỉ hưu sớm và được nhận lương hưu thì không được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

   
  444 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận