Gia hạn hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #481125 04/01/2018

  Gia hạn hợp đồng

  Xin Luật sư cho em hỏi? Có thông tư hay nghị định nào, quy định việc gia hạn hợp đồng dịch vụ hay không? và việc gia hạn được thực hiện tối đa mấy lần ạ.

   
  5153 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #497822   26/07/2018

  anhh11
  anhh11

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/07/2018
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 3 lần


       Chào bạn, với câu hỏi của bạn tôi xin đóng góp một số ý kiến bạn có thể tham khảo:

         Tại Điều 385 bộ luật dân sự 2015 quy định “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.” => Bản chất của hợp đồng là sự thoả thuận ý chí giữa các bên chủ thể.

         Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận.

         Hợp đồng dịch vụ trong dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ (Điều 513 Bộ luật dân sự 2015).

         Theo đó, ta có thể rút ra cách hiểu về hợp đồng dịch vụ trong thương mại là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho bên sử dụng dịch vụ (khách hàng), còn bên sử dụng dịch vụ phải thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ. Hợp đồng dịch vụ trong thương mại là hình thức pháp lý của quan hệ cung ứng dịch vụ trong thương mại, nó gắn liền với hoạt động thương mai là hoạt động cung ứng dịch vụ.

         – Đặc điểm chung của hợp đồng dịch vụ trong dân sự, đó là :

         + Là hợp đồng song vụ: Cả bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ đều có quyền và nghĩa vụ của mình, trong đó quyền của bên này tương ứng với nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.

         + Là hợp đồng ưng thuận: Có hiệu lực ngay từ thời điểm các bên thỏa thuận xong các điều khoản chủ yếu của hợp đồng.

         – Đặc điểm riêng :

         + Đối tượng của hợp đồng dịch vụ trong thương mại là dịch vụ. Đối tượng dịch vụ của hợp đồng dịch vụ trong thương mại có phạm vi hẹp hơn đối tượng công việc của hợp đồng dịch vụ trong dân sự. Theo nghĩa đơn thuần thường hiểu thì dịch vụ có thể là mọi hành vi của chủ thể này thực hiện công việc mang lại hiệu quả có lợi cho chủ thể khác. Dịch vụ là đối tượng của hợp đồng dịch vụ trong thương mại còn phải được thực hiện vì mục đích sinh lời. Nhưng như vậy thì phạm vi của hợp đồng dịch vụ sẽ bao gồm cả những hợp đồng khác như hợp đồng gia công, hợp đồng vận chuyển,… 

         Dịch vụ đó phải là dịch vụ có thể thực hiện được, không bị pháp luật cấm và không trái đạo đức xã hội.

         Theo quy định trên, hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Hiện nay, không có quy định về thời hạn của hợp đồng dịch vụ. Do vậy, thời hạn của hợp đồng dịch vụ do các bên tự thỏa thuận với nhau.

         Trên đây là một số vấn đề cơ bản liên quan đến hợp đồng dịch vụ, hy vọng có thể một phần giúp bạn giải đáp vấn đề mà bạn đang quan tâm.

   
  Báo quản trị |  
 • #497842   26/07/2018

  Chào bạn,

  Bản chất của việc gia hạn hợp đồng chính là sửa đổi điều khoản về thời hạn của hợp đồng. Căn cứ của việc sửa đổi thì bạn xem điều khoản sau đây của Bộ luật dân sự 2015

  Điều 421. Sửa đổi hợp đồng

  1. Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng.

  2. Hợp đồng có thể được sửa đổi theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này.

  3. Hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu.

   

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  anhh11 (26/07/2018)
 • #504133   07/10/2018

  Việc gia hạn hợp đồng thông thường được thực hiện bằng hình thức kí phụ lục hợp đồng. Mà bản chất của phụ lục hợp đồng là nhằm sửa đổi bổ sung cho điều khoản trong hợp đồng. Cụ thể được quy định tại điều 403 Bộ luật Dân sự 2015:

  "Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

  Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi."

   
  Báo quản trị |