Đối tượng nào không được tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023?

Chủ đề   RSS   
 • #602625 18/05/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2137)
  Số điểm: 74851
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đối tượng nào không được tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023?

  Ngày 15/5/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2158/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

  Theo đó, quy định về hồ sơ, quy trình thanh tra, kiểm tra và những đối tượng không được tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra, cụ thể:

  Xem và tải Công văn 2158/BGDĐT-TTr

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/18/2158_BGD%C4%90T-TTr_150523_CP%23VY(zip).pdf

  Hồ sơ đoàn thanh tra, kiểm tra

  - Hồ sơ đoàn thanh tra thực hiện theo quy định Điều 49 Thông tư 06/2021/TT-TTCP.

  - Hồ sơ đoàn kiểm tra thực hiện theo Quy định về công tác kiểm tra của Bộ GDĐT hoặc của Sở GDĐT (nếu có), gồm có:

  (1)  Quyết định kiểm tra.

  (2)  Kế hoạch tiến hành kiểm tra.

  (3)  Báo cáo giải trình của đối tượng kiểm tra (nếu có).

  (4)  Biên bản kiểm tra, xác minh; Biên bản ghi nhớ và kiến nghị (nếu có).

  (5) Minh chứng liên quan đến các hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

  (6) Báo cáo kết quả kiểm tra.

  (7) Thông báo kết quả kiểm tra.

  (8) Nhật ký đoàn kiểm tra (nếu có).

  - Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra tổng hợp hồ sơ của đoàn thanh tra, kiểm tra, lập danh mục hồ sơ và nộp lưu trữ theo quy định.

  Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra do Bộ trưởng Bộ GDĐT hoặc Chánh Thanh tra Bộ GDĐT quyết định thành lập nộp hồ sơ lưu trữ về Phòng Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra Bộ GDĐT.

  Quy trình thanh tra, kiểm tra

  Quy trình thanh tra và các biểu mẫu, biên bản, báo cáo, kết luận thanh tra thực hiện theo quy định tại Thông tư 06/2021/TT-TTCP.

  Quy trình kiểm tra và các biểu mẫu, biên bản kiểm tra thực hiện theo Quy định về công tác kiểm tra của Bộ GDĐT hoặc của Sở GDĐT (nếu có), trong đó lưu ý:

  - Trưởng đoàn xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra trình người ra quyết định kiểm tra phê duyệt theo Mẫu số 01-HD của Hướng dẫn này; phân công nhiệm vụ cho thành viên đoàn kiểm tra; thông báo quyết định kiêm tra; tô chức kiêm tra theo quyết định; lập biên bản kiểm tra, xác minh theo Mẫu số 03-HD.

  Xem và tải Mẫu số 01-HD

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/18/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2001.docx

  Xem và tải Mẫu số 03-HD

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/18/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2003.docx

  - Các nhóm/tổ được giao nhiệm vụ kiểm tra tại Điểm thi, kết thúc kiểm tra lập Biên bản kiểm tra của nhóm/tổ với đối tượng theo nội dung được phân công theo Mẫu số 03-HD.

  - Báo cáo kết quả kiểm tra: Nhóm/tổ trưởng báo cáo Trưởng đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết định kiểm tra theo Mẫu số 04-HD.

  Xem và tải Mẫu số 04-HD

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/18/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2004.docx

  - Trưởng đoàn kiểm tra dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra trình người ra quyết định kiểm tra duyệt ký ban hành theo Mẫu số 05-HD.

  Xem và tải Mẫu số 05-HD

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/18/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2005.docx

  Những người không được tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra

  - Những người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ (gọi chung là người thân) dự thi trong năm tổ chức Kỳ thi không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tại Hội đồng thi nơi có người thân dự thi hoặc tham gia tổ chức thi.

  - Người đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  -  Người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc đã bị kết án mà chưa hết thời hạn xóa kỷ luật, xóa án tích.

  - Người không đủ các điều kiện khác để tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

  Xem chi tiết tại Công văn 2158/BGDĐT-TTr ngày 15/5/2023.

  Xem và tải Công văn 2158/BGDĐT-TTr

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/18/2158_BGD%C4%90T-TTr_150523_CP%23VY(zip).pdf

   
  321 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận