Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #512562 21/01/2019

  Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam

  Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam được quy định tại Điều 19 Luật quốc tịch Việt Nam 2008 như sau:
  Điều 19. Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam
  1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
  a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;
  c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;
  d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;
  đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.
  2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
  a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;
  b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
  c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.
  4. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
  5. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.
  6. Chính phủ quy định cụ thể các điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam.”
  Theo đó thì để có thể nhập quốc tịch Việt Nam cần phải đáp ứng các điều kiện theo như quy định nêu trên. Về nguyên tắc thì khi nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam; người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; việc nhập quốc tịch là có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc được Chủ tịch nước cho phép giữ lại quốc tịch Việt Nam.
  Về thủ tục nhập quốc tịch, cần nộp một bộ hồ sơ như sau đến Sở Tư pháp địa phương nơi cư trú:
  - Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;
  - Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;
  - Bản khai lý lịch;
  - Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
  - Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt;
  - Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;
  - Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.
  Nếu thuộc diện phải thôi quốc tịch thì sẽ nhận được thông báo của Bộ tư pháp về việc thôi quốc tịch. Sau đó sẽ làm thủ tục xin thôi quốc tịch ở nước ngoài và nộp lại giấy thôi quốc tịch cho Bộ tư pháp. Nếu không thuộc diện phải thôi quốc tịch thì Bộ tư pháp sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét về việc nhập quốc tịch. Thủ tục cụ thể có thể tham khảo thêm quy định tại Điều 21 Luật quốc tịch Việt Nam 2008.
   
  1537 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #512564   21/01/2019

  mongtho1710
  mongtho1710
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 58 lần


  Cảm ơn vì bài viết rẩ hữu ích vì hiện nay vấn đề nhập quốc tịch Việt Nam là một thủ tục không còn quá xa lạ đối với những người mong muốn được mang quốc tịch Việt Nam, thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về thủ tục này.

   
  Báo quản trị |