ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BHXH

Chủ đề   RSS   
 • #369660 30/01/2015

  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30508
  Cảm ơn: 104
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BHXH

  Từ ngày 09/03/2015, Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội có hiệu lực. Những quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2015.

   

  1/ Đối tượng áp dụng:

  - Đối tượng điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ 01/01/2015 đến 31/12/2015.

  -  Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ 01/01/2015 đến 31/12/2015.

   

  2/ Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội:

  Công thức:

  Tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm

   

  Tổng tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm

   

  Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của năm tương ứng

  =

  X

   

   

   

  Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của năm tương ứng được tính như sau:

  Năm t

  Trước 1995

  1995

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  Mức điều chỉnh

  4,26

  3,62

  3,42

  3,31

  3,08

  2,95

  2,99

  3,00

  2,89

  2,80

  2,60

  Năm t

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Mức điều chỉnh

  2,40

  2,23

  2,06

  1,68

  1,57

  1,44

  1,21

  1,11

  1,04

  1,00

  1,00

  So với mức điều chỉnh lương cũ năm 2014 thì mức điều chỉnh năm 2015 đã thay đổi như sau:

  - Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của các năm từ trước 1995 tới 2013 tăng thêm từ 0,04 đến 0,25 so với quy định cũ, riêng mức điều chỉnh năm 2014 không thay đổi.

   

  3/ Điều chỉnh thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội:

  Công thức:

  Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm

   

  Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm

   

  Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng

  =

  X

   

   

   

  Mức điều chỉnh thu nhập đã đóng BHXH của năm tương ứng được tính như sau:

   

  Năm t

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Mức điều chỉnh

  1,68

  1,57

  1,44

  1,21

  1,11

  1,04

  1,00

  1,00

  So với mức điều chỉnh lương cũ năm 2014 thì mức điều chỉnh năm 2015 đã thay đổi như sau:


  - Mức điều chỉnh thu nhập đã đóng BHXH của các năm từ năm 2008 tới 2013 tăng thêm từ 0,04 đến 0,07 so với quy định cũ, riêng mức điều chỉnh năm 2014 không thay đổi.

   
  7125 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận