Đến năm 2030 bảo hiểm nhân thọ phải được tích hợp dịch vụ hỗ trợ y tế

Chủ đề   RSS   
 • #596892 06/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đến năm 2030 bảo hiểm nhân thọ phải được tích hợp dịch vụ hỗ trợ y tế

   
  Theo đó, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành bảo hiểm đến năm 2030 khuyến khích đa dạng các dòng bảo hiểm, nhất là bảo hiểm nhân thọ có thể tích hợp dịch vụ y tế.
   
  den-nam-2030-bao-hiem-nhan-tho-phai-duoc-tich-hop-dich-vu-ho-tro-y-te
   
  (1) Phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm
   
  Việc phát triển phải dựa trên việc khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm phát triển đa dạng các dòng sản phẩm mới, lấy khách hàng làm trọng tâm nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn trong nhiều hoạt động kinh tế và đời sống, cụ thể:
   
  - Đối với bảo hiểm nhân thọ: Phát triển các sản phẩm bảo hiểm dành cho người già, trong đó có thể tích hợp các dịch vụ hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người tham gia bảo hiểm.
   
  - Đối với bảo hiểm phi nhân thọ: 
   
  + Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp.
   
  + Các sản phẩm bảo hiểm rủi ro thảm họa, thiên tai, rủi ro mới phát sinh thông qua cơ chế quỹ rủi ro bảo hiểm.
   
  + Bảo hiểm xanh.
   
  + Sản phẩm bảo hiểm về an toàn, an ninh mạng và giao dịch trên không gian mạng.
   
  Đồng thời, tổ chức bảo hiểm phi nhân thọ cần hợp tác, chia sẻ thông tin để xây dựng cơ sở phí bảo hiểm thuần, hạn chế cạnh tranh hạ phí bảo hiểm ảnh hưởng đến an toàn tài chính và giảm thiểu rủi ro trục lợi bảo hiểm.
   
  Chú trọng đẩy mạnh các sản phẩm có ý nghĩa cộng đồng và góp phần ổn định an sinh xã hội như bảo hiểm vi mô, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, v.v...
   
  Khuyến khích đổi mới phương thức phát triển, thiết kế sản phẩm bảo hiểm gắn liền với cách mạng công nghiệp; các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế theo hướng cá nhân hỏa đặc tính, nhu cầu của khách hàng.
   
  Đẩy mạnh ứng dụng giao dịch điện tử, chữ ký điện tử, hợp đồng điện tử trong giao dịch bảo hiểm, đảm bảo an toàn, bảo mật và tin cậy.
   
  (2)  Đa dạng và chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm
   
  Đa dạng hóa kênh phân phối theo hướng phục vụ tốt nhất bên mua bảo hiểm và tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận bảo hiểm một cách dễ dàng nhất.
   
  Chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối thông qua việc ban hành quy định hoặc các quy tắc đạo đức hành nghề; xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng hệ thống kênh phân phối.
   
  Bên cạnh đó phải chuẩn hóa hoạt động phân phối bảo hiểm qua đại lý tổ chức, đại lý ngân hàng; nâng cao chất lượng đào tạo và thi đại lý bảo hiểm.
   
  (3) Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
   
  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực tại lĩnh vực mới được quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, 
   
  Như quản trị rủi ro, vốn trên cơ sở rủi ro, quản lý tài chính doanh nghiệp bảo hiểm, công nghệ thông tin... thông qua việc đào tạo, tuyển dụng, cơ chế chi trả...
   
  Theo sát đó, là tăng cường, đa dạng hóa hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phổ biến kiến thức đối với thị trường bảo hiểm.
   
  Song song với việc ứng dụng công nghệ thông tin và xã hội hóa công tác đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm; tăng cường hợp tác đào tạo với các tổ chức đào tạo quốc tế về bảo hiểm và các lĩnh vực chuyên môn khác.
   
  (4) Bộ Tài chính giám sát và điều chỉnh Chiến lược phát triển ngành bảo hiểm
   
  Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược này.
   
  Theo đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình và chỉ đạo giám sát thực hiện Chiến lược; phối hợp với các bộ, ngành liên quan cân đối, bố trí ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan để thực hiện Chiến lược.
   
  Đúng tiến độ, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung Chiến lược để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 
   
  Xem thêm chi tiết Quyết định 07/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 05/01/2023.
   
  728 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (28/03/2023) ThanhLongLS (06/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597949   30/01/2023

  Đến năm 2030 bảo hiểm nhân thọ phải được tích hợp dịch vụ hỗ trợ y tế

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Lợi ích của bảo hiểm nhân thọ chính là tác dụng bảo đảm cuộc sống nghỉ hưu của người cao tuổi. Người già khi đã quá độ tuổi lao động sẽ gặp những trở ngại nhất định. Do đó, để đảm bảo cho bản thân có một nguồn tài chính vững chắc dù cho bất kỳ trường hợp nào xảy ra, việc đầu tư bảo hiểm chính là giải pháp tối ưu. Việc tích hợp bảo hiểm với dịch vụ hỗ trợ y tế là bước tiến giúp giải quyết các thủ tục pháp lý rườm rà nên sớm được thực hiện. 

   
  Báo quản trị |